Ernæring

En bid brød før kristendommen

MOU:Mad & Tro er Mou sogns kirkehøjskole, der har til formål at oplyse om kirke og kristendom. Det er nu tredje sæson, man skal til at i gang med, efter først at have gennemført en sæson, der handlede om de første kristne menigheder, nemlig i Korinth i Grækenland, og anden sæson der handlede om folkekirkens historiske baggrund. Den tredje sæson tager fat på spørgsmålet om, hvordan historierne om Jesus er blevet til, og hvordan det er gået med dem i de to tusinde år frem til i dag. Hans Buus, Mou, der sammen med sin familie har deltaget i de to første sæsoner, og som allerede har bestemt sig for at ville deltage i den næste også, har gjort sig mange tanker om disse aftener. Han fortæller: - Det har været en meget positiv oplevelse at deltage i "Mad & Tro" aftenerne, fordi jeg der mødte en utrolig varme og glæde. Og jeg glæder mig til, at vi skal til og i gang igen. Samværet er delt i to ligeværdige dele. Vi spiser sammen både børn og voksne. I den første række af "Mad & Tro" arrangementer gennemgik vi Paulus"s brev til Korinterne, hvor det at spise sammen var en vigtig del. Det er det også for os. - Der er en god stemning, når vi mødes, før vi skal spise, hvor vi snakker sammen om løst og fast, førend de voksne starter på dagens emne og børnene går til deres aktiviteter. - Det er vigtigt for mig at sige, at Mad & Tro-aftenerne er et familiearrangement, hvor også forældre med børn kan deltage. Det er dejligt, at hele familien kan være sammen om disse aftener, som starter halv seks og slutter omkring klokken otte, sådan at familiens mindre børn kan komme hjem og i seng.Efter den fælles spisning går børn og voksne hvert til sit. - De voksne er sammen om et emne, der rører ved det fundamentale i vort fælles liv. Det er svært at tale om disse ting, da det ofte kan komme til lyde for højtravende, når man siger eller skriver om det. Men det handler faktisk om fundamentale livsspørgsmål, som de fleste af os går og tumler med tid efter anden. Spørgsmål som vi ikke kan komme uden om. Desuden får vi større indsigt i spørgsmål i relation til kristendommen. - Og disse aftener kræver ingen forkundskaber hos deltagerne! Et sted, hvor vi kan mødes om noget fælles på tværs af generationerne. I en fælles glæde og kærlighed til det, der er en af de røde tråde, som binder vort liv sammen. Vi taler ikke meget om vor kristne tro i det daglige, men den er en rød tråd i vort liv. Den er forudsætningen for vor moralkodeks. Og vore vaner fra fødsel til død. - Som beboer i sognet er jeg glad for, at vi har en præst og et menighedsråd, som har taget initiativ til at sætte disse ting op, som formidler det kristne budskab på en anden måde end gudstjenesten søndag formiddag. Det kan aldrig gøre det ud for gudstjenesten, det ved jeg godt, men min familie kan jeg ikke få samlet til gudstjenesten søndag formiddag, fordi den deltager i så mange forskellige aktiviteter, som netop finder sted om søndagen, og derfor er jeg glad for, at min familie kan have den fælles oplevelse sammen i Mad & Tro-arrangementerne. Jeg så gerne, at der var flere af den slags ting. - For eksempel var det en god oplevelse at deltage i nadverspisningen i Dokkedal kirke skærtorsdag, hvor hele vores familie deltog. Og det er også en god ide at holde aftengudstjeneste i forbindelse med sankthansaften. For mig er det vigtigt, at kirken også har mod til at gå nye veje, eller afprøve nye muligheder for at komme ud med det kristne budskab til så mange som muligt, slutter Hans Buus. "Mad og Tro" holdes på Mou skole, hvor der er plads til både børn og voksne. Møderne holdes den første onsdag i hver måned i vinterhalvåret og første aften er onsdag 2. oktober. Alle, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig i præstegården.