En bid kappes af Hørmesteds skoledistrikt

Sindal Skole får i stedet Teglgården, hvor forældre i forvejen er Sindal-orienteret

HØRMESTED:Det har været undervejs længe, men nu er beslutningen truffet: Boligområdet Teglgården skal ikke længere være en del af Hørmesteds skoledistrikt og overgå i stedet til Sindal Skole. Reelt får beslutningen dog ikke den store praktiske betydning. I forvejen har forældrene i boligområdet nemlig deres næser rettet mod Sindal i stedet for Hørmested allerede. Ifølge forvaltningen går 22 børn fra Teglgården i Skole - og alle sammen på Sindal Skole. Forældrene har i mange år haft mulighed for at vælge Sindal frem for Hørmested, og eneste forudsætning har været, at fravalget af Hørmested ikke udløste en ekstra klasse på Sindal Skole, hvis en elev skulle derind. På trods af, at beslutningen altså ikke lige her og nu får de store konsekvenser, er skolebestyrelsen ved Hørmested Skole ikke ligefrem begejstrede, da det ”kan få en betydning for skolens fremtidige drift og udviklingsmuligheder”, som man skriver. På den anden side erkender man, at det er vanskeligt at ændre på de nuværende mønstre i institutions- og skolevalg blandt forældrene på Teglgården. Et forslag om at sikre fri transport til elever fra børnehaveklasse - 3. klasse for elever, hvis forældre i fremtiden alligevel måtte vælge Hørmested, blev skudt ned på det seneste møde i Sindals børne- og kulturudvalg.