Aalborg

En bjørnetjeneste

Johanne Larsen spørger (31.3.), om det ikke var "Mogens Lykketoft, der syntes, at vi burde have 10.000 fremmedarbejdere om året"? Nej, det er faktisk meget værre. Ifølge Weekendavisen (forsiden 24.3. 1995) planlagde han som finansminister, at "netto-indvandringen skulle fordobles fra 10.500 til 21.000 pr. år". Det skulle medvirke til at "demontere pensionsbomben". Selvfølgelig gik det helt anderledes. Dengang som nu er det stort set socialklienter, der importeres. Hverken Venstre eller konservative protesterede, og masseindvandringen fortsatte indtil novembervalget 2001, hvor Dansk Folkepartis voksende stemmeandel omsider bragte en smule fornuft ind i dansk fremmedpolitik. Tanker om at importere fremmede havde rumlet i Socialdemokratiet i en menneskealder. Arne Sørensen, tidl. minister (S), foreslog således at fordoble folketallet gennen indvandring ("fem mio. udlændinge må til Danmark", Ingeniørens Ugeblad 20.4. 1973). Der er mange andre indicier på, at socialdemokraterne gennem lang tid har arbejdet for at øge folketallet eller i alt fald fastholde det til trods for det faldende antal børnefødsler. Man har vel dengang handlet i oprigtig tro på, at en sådan politik ville være gavnlig for Danmark. Men det gør ikke resultatet bedrem at hensigten er god. Jævnfør fablen om den venlige bjørn, der smadrede kraniet på sin sovende herre, fordi den ville vifte en flue fra hans næse. P.H. Bering pensioneret afdelingsforstander, Regnar Juels Vej 6, Aalborg SØ