En "Bøg" for unge og en for voksne

Specialinstitutionen Bøgen i Hammer Bakker opdeles i to selvstændige institutioner.

Specialinstitutionen Bøgen i Hammer Bakker skal opdeles i to selvstændige institutioner - en for børn og unge og en for voksne. Det har et enigt Familie- og Socialudvalg netop besluttet, og det sker som konsekvens af, at en stigende andel af beboerne er over 18 år. Ved udgangen af 2009 var det tilfældet for 19 ud af 34 beboere. Om bare to år vil 30 være over 18 år. Ifølge forvaltningen beror det på, at det erfaringsmæssigt er yderst vanskeligt at udsluse de voksne fra Bøgen. I de tilfælde, hvor det lykkes, vender de ofte tilbage uanset, at der er etableret støtte til de pågældende i deres nye omgivelser. - Man kan sige, at institutionen sander til forstået på den måde, at de lidt ældre bliver boende, og det gør det vanskeligt at få de mindre børn anbragt. For at løse det problem er det nødvendigt med en institution specielt for de yngste, siger familie- og socialrådmand Mai-Britt Iversen som begrundelse for opdelingen. I nær fremtid vil der være en selvstændig afdeling for børn og unge i aldersgruppen fem til 17 år og tilsvarende for de voksne. Der bliver to selvstændige ledelser og faglige profiler målrettet de to aldersgrupper, men der vil dog være fælles kompetenceudvikling ligesom de to institutioner vil være placeret fysisk tæt på hinanden. Bøgen, som altså snart bliver splittet op, er et helhedstilbud til børn/unge og voksne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser i alderen 13-25 år.