Lokalpolitik

En borgmester har vel også kun 24 timer til rådighed?

KASKETTER: Umiddelbart har jeg hidtil troet, at der var rigeligt at bestille for en borgmester m.h.t. umiddelbart forekommende kommunale opgaver af repræsentativ og administrativ karakter, hvilket derfor efter reglerne udløser, at en sådan stilling giver fuldtidsarbejde og løn derefter. Når det så oveni forventes, at samme person skal præstere flere fuldtidsstillinger i bl.a. Aalborg Havn A/S, Aalborg Lufthavn A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, NTC Ejendomme A/S samt adskillige bestyrelsesposter, må jeg betænkeligt spørge: "Hvordan kan noget mennesker bestride nogen af disse poster ordentligt og ansvarligt?" For en borgmester med så meget fritidsarbejde kan et døgn på 24 timer slet ikke slå til. Et menneske på en vigtig post får psykologisk vældig styrke ved alene at vide, at man er valgt af måske en meget stor gruppe mennesker. Der kan ligge en enorm styrke i at vide, at mange har tillid til og står bag én og forventer, at man yder en stor indsats. Det giver også frimodighed. Men "forsigtighed er en borgmesterdyd", og til den dyd hører erkendelsen af egen formåen. Selv om en person bliver valgt til en politisk toppost, bliver samme persons indsigt i alverdens opgaver ikke med ét slag større. Når Henning G. Jensen blev vist den store tillid at blive valgt til borgmester, er det et politisk valg, som giver stor magt og indflydelse, pligter og rettigheder. Men ingen kan forvente, at skolelærer Henning G. Jensen med ét slag bliver forstandig på alle de områder, som er kommunalt drevet, eller på virksomheden, som kommunen er medansvarlig for driften af. Selv om Aalborg Kommune reelt er eneejer af Aalborg Havn A/S, behøver det ikke at betyde, at den, der tilfældigvis er politisk valgt borgmester, har forstand på at være den øverst ansvarlige til at administrere et kommercielt drevet kæmpefirma. Skal Aalborg Havn A/S absolut have en byrådsvalgt repræsentant som formand, kunne en forsigtig borgmester - for at undgå enhver mistanke om pamperi - gøre brug af en erfaren forretningskyndig fra den virkelige forretningsverden. Den politisk valgte, forsigtige borgmester vil på den måde sidde inde med rimelig, relevant og tilstrækkelig indsigt og indflydelse. Den kasket, som borgmesteren bar, da man tildelte Lindholm-lokaliteten ved Limfjorden navnet Siemens Kaj, synes at være en "tomrumsforlænger", for det var mildt sagt ikke nogen god løsning. Det synes at være logik for burhøns, at konkurrenter til Siemens ikke bryder sig om at have en adresse, som bærer konkurrentens navn. Det kan signalere, at man betragtes som en filial. Lad Siemens selv om hvilke reklamer, de sætter op på egne enemærker. Det er tankeløst at tildele lokaliteten et navn på et eksisterende firma. Lindholm Brygge kunne være et godt og værdigt navn.