Lokalpolitik

En brik mere i spillet om mosen

VILDMOSEN:Der er utroligt mange brikker, der skal falde på plads, før Lille Vildmose kan blive en nationalpark. Delprojekter, ansøgninger, planer og ønsker, skal behandles i forskellige instanser. En del af projektet handler om at udvide Vildmosegaard til et naturformidlingscenter. Der er lavet en lokalplan for udvidelsen med det nye center, og der er lavet et tillæg til regionplanen. Kommunen har lavet forslag til lokalplan, og amtet har lavet forslag til ændringen af regionplanen, men det sidste kan Direktoratet for FødevarerErhverv ikke umiddelbart gå med til. Og så stopper den videre arbejdsgang. Det skræmmer nu ikke særligt i Sejlflod Kommune. Direktoratet vil ikke gå med til, at et græsningsareal i tilknytning til gården hører med i lokalplanen og dermed også i tillægget til regionplanen. - Vi har taget et areal, som i dag hører med til et lille husmandssted, der ligger ved siden af gården, med i planen, og det bryder man sig ikke om i direktoratet. Vi mener, der hører med, fordi det er meningen, at der skal gå vildsvin på marken, så de besøgende kan få vilde dyr at se tæt på, fortæller Anna-Lise Fruelund, der er sagsbehandler hos kommunen. Omvendt mener direktoratet ikke, at man kan tage et græsningsareal med i en lokalplan. Den må man i bred betydning længere ud på landet med. - Men indhegningen er jo en del af udstillingen, sådan ser vi på det, siger Anna-Lise Fruelund. Hun mener dog ikke at uoverensstemmelserne er større, end at de kan klares med flytte lidt på formuleringerne og en snak myndighederne imellem. - Der er utroligt mange brikker, der skal falde på plads, men det skal de nok også gøre. Vores styrke er, at vi har den ægte vare lige uden for, siger Anna-Lise Fruelund.