En bro kan binde det skønne Rebild sammen UDVIKLINGEN: Naturpleje, turisme og friluftsliv hører sammen med dyrevelfærd, mener to lokale ildsjæle

Jakob Lage
Naturpleje, turisme, friluftsliv kan gå op i en højere enhed i den ny kommune.Foto Jens Morten
Heste 24. september 2007 06:00

GRAVLEV: Randi Storm Petersen og Niels Moes foreslår, at den ny kommune bliver bundet sammen af en bro. Kommunen er allerede i gang med en bro over jernbanen til det ny boligområd øst for banen, og her ser de et naturligt forløb over Lindenborg Å.Broen skal blot være stor nok til en hestevogn og ellers være forbeholdt gående, riden og cyklende. Randi Storm Petersen er medlem af Det Grønne Råd og dybt engageret i Himmerlands Køre- og Rideklub. Niels Moes eksporterer juletræer og har overtaget ansvaret for Thingbæk Kalkminer. Ved siden af har han også et vist fiskeopdræt og en håndfuld islændere. De to ser en oplagt mulighed i at forbinde den ny bydel ved Støvring med herlighederne i Rebild Bakker. - Der mangler en forbindelse over å-dalen, påpeger Niels Moes. Faktisk kan de to sagtens lade fantasien vandre og ikke blot lade en bro fysisk forbinde de to gamle kommune, Støvring og Skørping, det kan også se muligheden for, at rideklubberne laver et ønsket ridecenter i området. At gamle udtjente heste får en behagelig alderdom som klappeheste, deres bro kan forbinde natur og friluftsliv med naturpleje. En hesteret - En hesteret, kalder Randi Storm Petersen, hendes forslag i Det Grønne Råd om, at heste skal kunne komme ud og røre sig i det fri en halv til en hel time hver dag. Samtidig gør Niels Moes opmærksom på, at der er brug for at få afgræsset arealer for at holde dem fri af krat. Køre-rideforeningen kan glæde sig over at der i de senere år er skabt flere køre-ridestier. Ambitionen er, at stierne bliver tegnet ind på kort, som interesserede kan finde på nettet. Den metode gør, at det er nemt at foretage ændringer og udvidelser efterhånden. Fantasien rækker videre. De to ser et grønt bånd for sig på tværs af Himmerland. Staklerne inde i Aalborg kan få forbindelse til naturen gennem grønne kiler og man kan starte med ruter, der fører de vejfarende tilbage til udgangspunktet og senere forbinde disse ruter, så man kan køre eller ride, gå eller cykle fra Ll. Vildmose i øst gennem Rold Skov og Rebild Bakker, videre over heden forbi Aars og komme til den gamle Ertebøllekultur ved Limfjorden. Logistikken er afgørende og derfor må udviklingen ske i trin.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...