Aalborg

En broget buket på oplevelses-dag

VEJGAARD:Der er modeshow, arbejdende billedværksted, musik og diskotek samt mange andre oplysende og underholdende aktiviteter på Aalborg Socialpædagogisk Seminarium onsdag 30. april fra klokken 10-17. Det er seminariets pilotklasse, der i forbindelse med deres første-års projekt, har sat de mange aktiviteter i gang for og med en bestemt målgruppe - nemlig personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Pilotklassen er en eksperimenterende klasse, der udover de obligatoriske fag yderligere fordyber sig i temaerne: Krop, medier og kommunikation. For eksempel er der sat fokus på computeren som kommunikationsmiddel, og derfor har klassen en hjemmeside, hvor alle arbejder bliver lagt ind. I forbindelse med den pågældende festivaldag er klassen delt op i grupper, der hver især har forskellige opgaver. Der bliver blandt andet lavet "Den levende Avis" med interviews, tekst og billeder, og materialet til den kan løbende ses på hjemmesiden www.piloterne.com. Der er gratis entré til den spændende dag, hvor alle er velkomne til at få del i de mange aktiviteter og oplevelser.