En daglig gåtur gør underværker

Forsøg med at gøre ældre i stand til i højere grad at passe sig selv giver tilfredse medarbejdere og glade kunder i hjemmeplejen - men det kan også gå for stærkt med at gøre ældre selvhjulpne

Foto: Jeppe Holm

Foto: Jeppe Holm

Daglige gåture og frisk luft gør underværker, når ældre efter sygehusophold skal genvinde kræfterne og hjælpes til igen at kunne klare sig selv. - Hyppig gangtræning har vist god effekt, når borgere efter et sygehusophold skal forsøge at genvinde balancen i kroppen. - Når først ældre føler sig i stand til at holde balancen, og de ikke længere er bange for at falde, følger andre små og store fremskridt med, siger Vivi Gaardsted. Hun er teamleder for den hverdags-rehabilitering, som Mariagerfjord Kommune har opnået fine resultater med, viser erfaringerne efter det første halve år. Fra marts til september 2011 har kommunens 10 særligt uddannede hjemmetrænere bistået 180 ældre i eget hjem i et kortere eller længere forløb. Både brugere og personale har meget godt at sige om forløbet.