Detailhandel

En dansk tragedie

HISTORIER Thomas Thurah: "Begyndelsen" Fire historier er der – alle af selvbiografisk karakter og henlagt til sidste halvdel af forrige århundredes Silkeborg. De fortæller om en ven, Louis, om en søster, Anne-Mette, om moderen, teolog og lærer på Th. Langs Seminarium og om faderen, købmand og vinhandler. Fire skæbner møder man, og over alt ridses den socialrealistiske baggrund op; det medfører, at der ved siden af de tragiske livsforløb tegnes et Danmarksbillede, hvor den lille købmand må give op, hvor 68"erne er ved at tage over og revidere det traditionelle værdisæt, og hvor et kulturelt mønster går i opløsning. På det menneskelige plan er det først og fremmest en historie om to vidt forskellige mennesker, der møder hinanden ganske tilfældigt, falder for hinanden og gifter sig. Finessen i historierne er, at Thurah lader det mindste spejle sig i det største. Der opstår derved en bestandig vekselvirkning. Det tyngende i dem er de mange tørre facts, der lines op gennem aviscitater og uddrag af breve. Det spændende er især forholdet mellem det kristelige umage par, der da også sluttelig må gå fra hinanden under stor og uovervindelig bitterhed, der udmønter sig i en utålelig smålighed i forbindelse med bodelingen. Den akademisk uddannede, frustrerede mor vil realisere sig selv på bedste tresserfacon og bliver ansat som hjælpepræst, men kan ikke få fast stilling i sognet på grund af sin fortid. Det er en mareridtagtig beskrivelse af et forhold, hvor hun bevæger sig i tidens retning, mens han står fast på sin grundholdning. Den strid og den udvikling er absolut bogens bevægende og medrivende højdepunkt. Hun ender da sine dage som præst i Vejle. Han bliver en bitter mand, der på trods af travlhed i sin butik også har haft en moralsk krævende holdning til sine tre børn: de skal have styr på sig selv og på deres liv. "Begyndelsen" hedder historierne, og det må bl. a. betyde, at Thomas Thurah efter denne velskrevne bog er parat til at begynde på sin egen tilværelse, nu hvor han har fået sat sin begyndelse på tilværelsen på plads. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Thomas Thurah: "Begyndelsen" 264 sider, 269 kr. Gyldendal