EMNER

En debat at blive klog af?

Spændingsfyldt gransker man 13.10. siderne 10-11 i NORDJYSKE Stiftstidende. 12 indlæg er lagt ud på hjemmesiderne, hvor nok ingen læser dem. Det øvrige på siderne, må man forvente, er udvalgt som blomsten af det, der højner debat niveauet i vort lille land.

En hel spalte med formanden for Vendsyssel litterære selskab Peter Michael Lauritzen, der som den renfærdige, politiserer over politikere. De levnes ikke megen ære. I sand studentikos socialistisk ånd lader han sin hån og galde flyde ud over den borgerlige verden, som ikke lever op til formandens høje standard. Mangen gymnasiast vil sikkert med beundring sluge ordene, hvor han til sidst, som sædvanlig vælter sin verbale skraldespand ud over Dansk Folkeparti. Den for længst afdøde Grundtvig citeres som bevis på sandheden i lektorens udgydelser. En vittig hund, der betegner sig selv som støjende badmintonspiller og larmende whistspiller. Muntre ord i gymnasiets ånd, hvor kun intelligensiaen, som en Lisdorf, førstegangsindvandrer fra Esbjerg kan følge med. En pryd for en litterær forening! En formand, som i sin storhed strør om sig med lidt folkeligt vid! Lidt længere henne ser man Rasmus Prehn (boligordfører for S), som dybt bevæget skriver om den store uretfærdighed, hvor boligejerne har fordel af lav rente og nye lånemuligheder. I socialismens ånd skal alle leve i samme elendighed. Når det nu går så godt for boligejere, så bør man ikke undre sig over, at Socialdemokratere så ihærdigt modsætter sig, at lejerne i de almene boliger køber egen bolig. Hvem tjener dog på det? Nej! Nu som tidligere skal det forvirrede folk styres med fast og sikker hånd, til eget bedste! Den snedige Karl Maksten har fundet mistænkelige tegn på en forbindelse mellem en Julius tegning og Dansk Folkeparti. Hovedbeklædningen er en fez, og vor kvikke Sherlock Holmes kan nu gotte sig, for den blev forbudt i Tyrkiet i 1923, men har han nu tænkt på det hele? Der findes billeder af den folkekære konge Frederik VII med samme hovedpåklædning. Hvad skjuler kongehuset? Bruger Margrethe tørklæde om natten? I sandhed en stor mand, som ser det lille problem! Søren Andersen(socialrådgiver) peger med dirrende hånd på kommunernes skrantende økonomi. Det kan undre for 31.12.04 havde amter og kommuner her i landet en likvid beholdning på 22 milliarder. Det svarer nok til en gennemsnitlig beholdning (kassekreditreglen) samme år på ca 27 milliarder. Der skulle være lidt at tage af. Faktisk synes samme kommuner at flyde i penge. Og så er der den bekymrede (skolelærer?) Bent H. Jørgensen, som så inderligt advarer mod de borgerliges lokken med frie valg. Er det rimeligt, at Dansk Folkeparti ikke nævnes? Vi har dog næsten hævd på at være med i Jørgensens indlæg! Skribenten tvivler ikke på, at de uforstandige borgere (en gruppe, der åbenbart fylder meget i hans parti) vil flygte fra den offentlige sektor. Hertil kommer hans frygt for bomber på offentlige sygehuse, som de borgerlige, med inderlig ligegyldighed, vil lade klare problemerne selv. De borgerlige (rå børster), de sætter sig nok bare ind og får en genstand, medens Bent H.Jørgensen og hans fæller i god socialistisk ånd med sved på panden og blod på hænderne og med eksemplerne fra socialismens store forbilleder i det hedengangne Sovjet og det tyske tusindårsrige, graver de bombeskadede ud. Det er sandelig en debat, man bliver klog af!