Uddannelse

En drøm af en uddannelse

Pia Ko­ren har spe­cia­li­se­ret sig i drøm­me­tyd­ning og ta­rot kort gen­nem de se­nes­te tyve år, og hun er nu på lands­plan in­vol­ve­ret i at få drøm­me­tyd­ning og men­nes­ke­for­stå­el­se ind­dra­get som fag i fol­ke­sko­len. Her er hun fra en un­der­vis­nings­si­tua­tion hos Spor 10 i Hu­rup for­ri­ge år. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Pia Ko­ren har spe­cia­li­se­ret sig i drøm­me­tyd­ning og ta­rot kort gen­nem de se­nes­te tyve år, og hun er nu på lands­plan in­vol­ve­ret i at få drøm­me­tyd­ning og men­nes­ke­for­stå­el­se ind­dra­get som fag i fol­ke­sko­len. Her er hun fra en un­der­vis­nings­si­tua­tion hos Spor 10 i Hu­rup for­ri­ge år. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Svalgaard Center i Thy udbyder nu den étårige uddannelse til drømme og tarot terapeut SJØRRING: På Svalgaard Center, Rosvangvej 47 i Sjørring, starter nu for tredje gang en etårig uddannelse til drømme- og tarotterapeut i februar. Uddannelsen ledes af psykoterapeut Pia Koren, der har mange års erfaring med terapi, meditation og symbolforståelse. Pia Koren er oprindelig uddannet socialrådgiver, men hendes liv ændrede sig radikalt, at hun i 1980 havde en gentagen, kraftig drøm, som fortalte hende, at hun skulle tage sit nuværende liv op til revision og inddrage helt andre kreative og psykologiske elementer i sin livsbane. Herefter blev hun drømmetyder efter to års intensive kurser og et personligt terapiforløb. Intentionen med uddannelsen til terapeut indenfor drømmetydning og tarotkort er at bevidstgøre deltagerne om det enorme kreative potentiale, som drømmene består af. - Ved at lytte til sine drømme, som er budskaber fra vores højere bevidsthed, kan vi gøre vores hverdag mere centreret, målrettet, afstresset, spirituel og kreativ og dermed højne vores livskvalitet, lyder det fra Pia Koren. Uddannelsen forløber over ni weekender plus en uge i Grækenland på øen Leros. Foreløbig har i alt 16 personer taget den etårige uddannelse, som Svalgaard Center udbyder. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk