Lokalpolitik

En dyr kommunesammenlægning

KOMMUNESTRUTUR:Der var engang god politik, især blandt liberale, at bevare de små enheder. Jeg er politisk opdraget med det nære samfund, de små enheder, decentralisering, bevarelse af de små landsbyer o.s.v.Det er som om, mange har glemt det i kommunalreformdebatten. Hvor er det synd.Resultatet nu bliver jo det stik modsatte, hvor det ender med nogle kæmpekommuner med negative konsekvenser for nærdemokratiet. Sæby Kommune er en dejlig kommune. Aktiv med stor erhvervsaktivitet med mange gode og store arbejdspladser og p.t. meget stor byggeaktivitet - og samtidig en attraktiv bosætningskommune med en dejlig natur, som tiltrækker mange turister. Hvorfor så ivrig efter sammenlægning, når vi kan selv? Vi har en meget fin økonomi og de fleste faciliteter er på plads - og må så samarbejde med andre, hvis vi bliver pålagt opgaver, vi ikke kan klare selv. Og selvfølgelig er der samarbejdspartnere. En sammenlægning med Frederikshavn og Skagen vil i følge KL's nøgletal koste Sæby Kommune netto 60 mio. kr. Modsat vil en sammenlægning mod syd med Dronninglund give netto 15 mio. kr. Det er helt klart, at vi, hvis vi vel at mærke skal, må kikke mod syd, hvor vi også vil møde ligesindende kommuner, og hvor vi samtidig umiddelbart vil kunne få mere indflydelse. Ved kommunesammenlægninger findes der stærke motiver til at lade de offentlige udgifter stige. De er aldrig steget mere end i årene omkring1970-kommunalreformen. For sammenlægninger sker efter højeste fællesnævner, så de offentlige udgifter vil tage et gevaldigt. Det betyder selvfølgelig skattestigninger. Regeringen har lovet, at kommuner omkring 20.000 indbyggere kan køre videre selv. Sæby Kommune er tæt på, og vi har forudsætningerne for at klare os selv. Regeringen mangler at oplyse konsekvenserne af den nye udligningsreform affødt af kommunalreformen. Den vil også give Sæby Kommune nye indtægter. Vi skal værne om Sæby Kommune, nærdemokrati og miljø - og ikke ende i en kæmpekommune, hvor vi er uden for indflydelse. Det er dejligt, at vi får lov at sige vore mening på tirsdag. Vi har altså en mulighed for at undgå at nedlægge Sæby Kommune. Brug den og stem for Sæby Kommunes fortsatte eksistens - og stem på den anden stemmeseddel for syd-løsningen.