EMNER

En eftermiddag om Bornholm

LOUNS:Louns-Alstrup menighedsråd er nu klar til at starte den nye sæson med torsdagsmøder i Louns Præstegård. Den første foredragsholder er Arne Kjøller, Svoldrup, der vil fortælle om emnet ”Bornholm fra fortid til nutid”. Arne Kjøller kommer oprindelig fra Bornholm. Han er, og var også dengang, aktiv i menighedsarbejdet, så han vil blandt andet fortælle om de forskellige kirkelige retninger og strømninger, som har rørt sig og som rører sig på Bornholm. Det kommer også til at handle om Bornholm som storkommune.