Børnepasning

En ekstra pose penge kan hjælpe SFO’erne

- Godt at forældre kan vælge mellem SFO og klub, mener udvalgsformand

Pædagogerne i fritidsordningen på Hedeboskolen er skuffede over, at deres fremadrettede pædagogiske arbejde ikke bliver værdsat. foto: Peter Broen

Pædagogerne i fritidsordningen på Hedeboskolen er skuffede over, at deres fremadrettede pædagogiske arbejde ikke bliver værdsat. foto: Peter Broen

SKAGEN:I et harmdirrende og frustreret tonefald har SFO-pædagogerne i Skagen i et brev til politikerne givet udtryk for utilfredshed med deres arbejdsvilkår. En af de nærmeste dage kan de vente et svar fra kommunen. Skolepædagogerne har især kritiseret, at de bliver færre medarbejdere, og at det nu er muligt for børn i 3. klasse at gå i klub i stedet for skolefritidsordning. - Vi føler, at det arbejde, vi har gjort for at udvikle et godt tilbud til de ældste børn i fritidsordningen, bliver kastet på møddingen i den nye kommune. Vores arbejde devalueres, og vi føler os magtesløse, siger pædagogernes tillidsrepræsentant i Hedeboskolens SFO, Anne Steffensen. I mellemtiden har børne- og ungdomsudvalget besluttet at give nogle ekstra penge til skolefritidsordningerne på Ankermedets skole og Hedeboskolen i Skagen. Det sker for at harmonisere servicen i hele kommunen i en overgangsperiode. - De penge, der er givet til skolefritidsordningerne til serviceharmoniseringen giver godt to stillinger, og jeg tror, at det løser en del af problemet, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen. Om kontroverserne mellem skolefritidsordninger og klubber siger Paul Rode Andersen: - Forældrene kan frit vælge, om deres barn i 3. klasse skal gå i skolefritidsordning eller i klub. Jeg er glad for, at der er den valgmulighed. SFO-pædagogerne synes, at det er med til at undergrave deres arbejde og deres arbejdsvilkår. Det grundlæggende problem er, at nogle forældre vælger SFO fra og dermed skal skolepædagogerne konkurrere med klubpædagogerne. Pædagogerne i de to skolefritidsordninger i Skagen har for eksempel påpeget, at der ikke er kontrol med børnene i en klub. Paul Rode Andersen understreger, at når et barn flytter fra en skolefritidsordning til en klub, vil der stadig ske en kontrol af fremmøde i en overgangsperiode. - Det skal forældrene vide, slutter Paul Rode Andersen.