En enkelt Bjørneklo kan opformere over 1 million frø på fire år

I Frederikshavn Kommune skal Bjørnekloen bekæmpes, men det er ikke enkelt at få bugt med den aggressive plante

FREDERIKSHAVN:Vi kender den mest fra vådområderne - men den har det altså også med at invadere vore haver - Bjørnekloen. Det er ikke en naturlig plante i Danmark. Den stammer fra Kaukasus og er oprindelig indført omkring 1870 som prydplante. Planten danner flere meter høje bevoksninger, oftest langs vandløb og vådområder, i skove og på udyrkede arealer. I vores kommune er det primært i vådområderne, den breder sig, men den er altså også nem at find e på bakketoppe fordi den spredes kolossalt hurtigt. En enkelt plante kan producere op til 50.000 frø, hvilket teoretisk kan betyde en produktion på mere end 100 millioner over en fireårig periode. Da frøene samtidig kan overleve i flere år inden fremspiring kræver bekæmpelse af bjørneklo en ihærdig og koordineret indsats. Man kan bruge ukrudtsmidler til dette formål - blandt andet round up, eller klippe hovederne af og brænde dem inden frøene spredes.