Lokalpolitik

En enkelt modstander mod kontorsiloen

Amtet advarer desuden om at erhvervshavnen fortsat skal kunne udvikles og om miljøkrav

FREDERIKSHAVN:De kommunale plænlæggeres opfordring til debat om den maritime erhvervsparks kontorsilo-projekt på Frederikshavn Havn blev en fredelig affære. Fem bemærkninger til debatoplægget om "havn og by", var hvad der kom inden fristens udløb i denne uge, og heraf nok så bemærkelsesværdigt ingen virksomheder, men kun en enkelt privatperson, der udtrykker sig som klar modstander af projektet. Det er Laurits Peter Jakobsen, der synes, at DLG-siloen helt bør fjernes, da den ødelægger Frederikshavn's Skyline. - DLG-siloen er lavet til at have korn i og ikke mennesker. Den ser afskyelig ud, skriver Laurits Peter Jørgensen, der også synes, at hele Andelskaj-området med tiden bør omdannes til et område for Tordenskiold-dagene. - Dem bør Frederikshavn satse noget mere på, da værftets æra åbenbart er forbi i byen, lyder den korte e-mail fra den private borger. Derimod er der opbakning til kontorsiloen fra rederiet Color Line og fra virksomhedskonsulent og lejer i den maritime erhvervspark, Kåre Fjalland, Havnepladsen 12. Afdelingsleder Søren Reinert, Color Line, og herigennem også selskabet "Havnebroen Frederikshavn", ser projektet som en god mulighed for at koble havn og by sammen, og at skabe en spektakulær havnefront. Reinert foreslår ligefrem en wirebane med kabiner fra restaurations/forsamlingshus-toppen af siloen og til centrum, færgehavn eller Pikkerbakkerne. Visuel event - En visuel event, vi vil blive husket for hos nordmænd og svenskere, lyder synspunktet fra Søren Reinert. Kåre Fjalland drager parallel til San Francisco's Pier 39, der er blevet et selvstændigt trækplaster i en by, der over al måde har andre attraktioner. - Pier 39 er, som måske bekendt, et aktivitetsområde, der omfatter den traditionelle palet af restauranter og butikker, men også et antal scener - formelle og mere uformelle, skriver Kåre Fjalland, og liner en hel stribe af ideer op til, hvad havnen som "Portalen til Vendsyssel" også kan bruges til ovre i den mere forlystende og fritidsprægede genre. Produktionsvirksomheden Danyard Pipe for foden af siloen har, som tidligere beskrevet, også markeret sig - og også trukket i land - omkring de begrænsninger for virksomhedens aktiviteter, kontorprojektet eventuelt vil kunne betyde. Erhvervshavn Nordjyllands Amts plankontor peger på et par punkter, som det anbefales kommunen at lade indgå i grundlaget for kommune- og lokalplanlægningen for det aktuelle havneområde. For det første fastslår amtet med henvisning til regionplanens ord om erhvervshavne, at Frederikshavn Havn som vigtig gods- og færgehavn skal sikres nødvendige udviklingsmuligheder på søtransporten. Dermed også at havnens nuværende erhvervsaktiviteter skal sikres gode til- og kørselsforhold og tilstrækkelige kajnære arealer, og at de skal sikres mod skærpede miljøkrav fra nyue forureningsfølsomme anvendelser. For det andet peger amtet omkring miljøbeskyttelse på, at der i den kommunale planlægning skal indgå retningslinjer, der forebygger støj-problemer for såvel ny støjfølsom anvendelse som for de nuværende havnefunktioner. Desuden henvises til regionplanens retningslinjer omkring forebyggelse af forureningsproblemer. Kommunen har i forbindelse med debatoplægget skrevet ud til samtlige virksomheder på havnen og i den maritime erhvervspark, om eventuelt at deltage i debatten, ligesom det forlods - efter politisk ønske - var afklaret, at silo-projektet ikke ville møde modstand hos erhvervsparkens og havnens største lejer, Ørskov.