En enkelt vil være skolelæge

Lang tids problemer med at finde en skolelæge slutter måske nu.

BROVST:Hvis posten den senere tid har haft ekstra travlt, skyldes det ikke et hav af ansøgninger til stillingen som skolelæge i de fire Jammerbugtkommuner Pandrup, Fjerritslev, Aabybro og Brovst. Ved ansøgningsfristens udløb er der nemlig kun kommet en enkelt ansøgning. Stillingen har været svær at få besat efter at Søren Gissel, Fjerritslev stoppede. I foråret lykkedes det endeligt at få ansat en ny skolelæge, men han sagde op igen efter få måneder, og siden da har stillingen stået ubesat. Stillingen har tidligere været slået op, uden at der kom en eneste ansøgning, men der kom der altså denne gang. Helle Bak Andreasen, byrådsmedlem i Brovst for Venstre og formand for de fire Jammerbugtkommuners skolelægeudvalg havde naturligvis gerne set flere ansøgninger, men glædede sig over, at der overhovedet var en ansøger. Ansøgningsudvalg Ansøgningen vil blive behandlet, når ansættelsesudvalget for de fire kommuner holder møde 18. november. Indtil da kører det videre, som det gør i øjeblikket. - Det er sundhedsplejersker, der tager sig af det hele, som det ser ud nu. Dog bliver der ikke foretaget de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, men det er en af de ting, en ny læge vil komme til, fortæller Helle Bak Andreasen. Behandlingen af ansøgningen er ikke eneste punkt på mødet. Det skal også besluttes, om der skal være en fælles ledelse for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Skolesundhedstjenesten. Mere læge, mindre leder En løsning, som Helle Bak Andreasen personligt er fortaler for. - Det er jeg, fordi en fælles ledelse vil fjerne nogle af de ledelsesmæssige opgaver fra skolelægen. Dermed vil lægen få bedre tid til sin primære opgave med at undersøge børnene. Helle Bak Andreasen fortæller, at det dog kommer meget an på, hvad en ansøger i givet fald foretrækker. - Vi er ikke i en position, hvor vi kan tillade os at gå imod en ansøgers ønske på det område, så hvis vedkommende foretrækker at have de ledelsesmæssige opgaver, må vi tage det op. Hvis ansøgeren ikke får jobbet, kan det komme på tale at lave en aftale med de praktiserende læger i de fire kommuner om at tilse skolebørnene, fortæller Helle Bak Andreasen.