Lokalpolitik

En epoke er slut

Borgerlisten blev opløst på 20-års-fødselsdag

Kaj Frederiksen - har været med alle 20 år. Arkivfoto

Kaj Frederiksen - har været med alle 20 år. Arkivfoto

En epoke er slut. Borgerlisten i Brønderslev Kommune er opløst. Det sagde en enig generalforsamling ja til, og begravelsen fandt sted samme sted som fødslen for 20 år siden, nemlig i Thorup. Det var bestyrelsen, der havde stillet forslag om at opløse foreningen. Det lykkedes ikke at finde kandidater til opstillingen 17. november 2009, og med udgangen af 2009 stoppede Bendt Danielsen, Johnny Sort Jensen og Uffe Sørensen i byrådet. Formand for Borgerlisten, Kaj Frederiksen, understregede, at bestyrelsen ikke har fundet det muligt at finde et tilstrækkeligt holdbart grundlag for videreførelse af foreningen som følge af vigende medlemstal samt manglende mulighed for at forfølge foreningens mål, som har været at deltage aktivt i kommunalpolitik inden for Brønderslev Kommune med henblik på at opstille kandidater til valg i Brønderslev Kommune. Kaj Frederiksen har været formand i alle 20 år. Han siger, at foreningen har haft sin berettigelse. Generalforsamlingen sender en hilsen til Mogens Pedersen, der var initiativtager. Ideen til Borgerlisten opstod, da der var en del slagsmål og store personlige modsætninger i Dronninglund Byråd, hvor der var strid mellem de forskellige partier. Borgerlisten skulle være med til at skabe større enighed i byrådet. Selv om Dronninglund Kommune havde den højeste skatteprocent i Danmark, blev kommunen sat under administration af Indenrigsministeriet. Borgerlisten har været repræsenteret i alle 20 år. I den sidste periode i Dronninglund Byråd med fire medlemmer og i det ny Brønderslev Byråd med tre. - Vi føler selv, at vi har været med til at samle byrådet, sagde Kaj Frederiksen. Det har været spændende, og pionerånden har været der. Bendt Danielsen, der har været med i alle 20 år, beklagede, at det nu er slut. - Det har været 20 spændende år. Men når det ikke var muligt at mobilisere et hold, der kunne stille op i 2009, er der ikke anden udvej, mener han. Bendt Danielsen sagde, at det er lidt vemodigt, at Borgerlisten opløses. - Vi har haft indflydelse, sagde han. og vi er blevet respekteret. Vi har virkelig været med til at præge det politiske arbejde. Noget af det vigtigste for os er de mange henvendelser, vi har fået fra borgere. Foreningens formue på ca. 15.000 kr. doneres til Brønderslev Kommunes arkivsamarbejde. Bestyrelsen mener, at det er almennyttige formål, der har en rækkevidde ud over hele Brønderslev Kommune. Selvom foreningen nu er opløst, er der dog en mulighed for at danne en ny forening, hvis der en dag viser sig et behov for en ny tværpolitiske liste. - Der er foreningsfrihed i Danmark, sagde Kaj Frederiksen.