Dyr

En erhvervsleders fortælling om usikkerhed

Fyret direktør i MAN Diesel, Lars Bjørn, udgiver usædvanlig lærebog ud fra sin personlige historie

Som kun 35-årig til­tråd­te et af dansk er­hvervs­livs ud­råb­te stør­ste ta­len­ter, Lars Bjørn, som di­rek­tør for MAN Die­sel i Fre­de­riks­havn og Ho­le­by. Gen­nem­før­te en vel­lyk­ket turn­around og blev fy­ret. Det er der ble­vet en for­tæl­ling til un­der­vis­nings­brug ud af. Ar­kiv­fo­to

Som kun 35-årig til­tråd­te et af dansk er­hvervs­livs ud­råb­te stør­ste ta­len­ter, Lars Bjørn, som di­rek­tør for MAN Die­sel i Fre­de­riks­havn og Ho­le­by. Gen­nem­før­te en vel­lyk­ket turn­around og blev fy­ret. Det er der ble­vet en for­tæl­ling til un­der­vis­nings­brug ud af. Ar­kiv­fo­to

FREDERIKSHAVN:Når direktører går fra store virksomheder eller bliver gået, skaber det fede overskrifter i pressen, men det er sjældent, at der efterfølgende også kommer lærebøger ud af hændelserne forud for og op til cheffyringer i danske virksomheder. Nu er der kommet en, ”Usikkerhed i forandringsledelse og fusioner”, skrevet af Lars Bonderup Bjørn, der var ung og udefra betragtet succesfuld direktør i MAN Diesel i Frederikshavn og Holeby fra 15. juni 2004, og indtil han røg ud 17. oktober 2006 kl. 10, eller som han skriver i bogen: Jeg valgte selv at blive fyret, men jeg ønskede det ikke”. - Det kniber kraftigt med danske cases indenfor organisationsteori, organisationsforandringer og -problematikker, begrunder Lars Bjørn sin bog ud fra egen erfaring via en mastergrad i erhvervsøkonomi og en Ph.D i ledelse og organisation, samt som vejleder på masteruddannelsen inden for teknologiledelse (MMT) på Aalborg Universitet. Han afviser, at bogen også er skrevet som terapi for ham selv ovenpå den uønskede fyring. - Jeg regner da med at sælge bogen i bundter på 20-25 styk til brug i undervisningen i organisation, ledelse, strategi, psykologi og kommunikation, siger Lars Bjørn, der har udgivet bogen på eget forlag i Støvring, Thaleia ApS. Ikke blot ud fra en undervisningsmæssig, men også en lokal vinkel er bogen nok så interessant. Den giver et indblik i, hvad der egentlig foregik på ledergangen i Frederikshavns største private virksomhed under omstillingsprocessen med ny struktur og produktionsflytningen fra Holeby til Frederikshavn, og den efterfølgende nye koncernstrategi, som de tyske ejere allerede fra foråret 2005 så småt lagde an til, og hvor Lars Bjørn, fordi han hen ad vejen ikke ville tage til takke med forskellige tilbudte funktionschef-stillinger, blev kørt mere og mere af banen af virksomhedens tyske ejere, så det endte med en fratrædelse før den, der ellers var aftalt til 1. november 2006. Tre scener Fortællingen indledes kort og godt med: ”Hvorfor afskediger man en direktør, der har vendt en virksomhed fra et dundrende underskud på 165 mio. kr. i 2004 til et overskud på over 200 mio. kr. i 2007”. Hændelsesforløbet beskrives i første del set fra Lars Bjørns perspektiv som topchef i virksomhederne i Frederikshavn og Holeby. I anden del tager scenen sit udgangspunkt i koncernstrukturen, hvor Lars Bjørn har rollen som den højt placerede mellemleder. Usikkerheden Bogens tredje del sætter hele fortællingen ind i et teoretisk perspektiv med en ny teori omkring den usikkerhed, der er et grundvilkår i al daglig ledelse og i ledelsen af forandringer. Lars Bjørn understreger også i sit forord til den usædvanlige fortælling, at MAN Diesel har accepteret, at han har skrevet bogen til blandt andet undervisningsmateriale, men også at alle gengivelser er hans og kun hans, og at der ikke har været nogen form for censurlæsning eller kommentering fra MAN Diesels side. - Selvfølgelig vil den måde, jeg i bogen fremstiller mig selv og min egen ageren på, kunne angribes, så det har da været en svær balance. Men jeg lægger meget vægt på, ikke selv at skulle undervise ud fra bogen, så hvis jeg fremstiller min egen rolle for positivt kan det jo udmærket indgå som en del af undervisningen, pointerer Lars Bjørn. De sidste timer Skal han fremhæve det afsnit i bogen, han er særlig glad for, er det ”De sidste 48 timer”, der ikke på nogen måde intimiderer, hvad der helt nøjagtigt skete forud for fyringen, men hvor han reflekterer over og perspektiverer forløbet, og prøver at drage en lære også på det personlige plan: Var det et uundgåeligt sammenstød mellem organisatoriske identiteter. Var det ham som topleder, der var den største forhindring for strategiske forandringer, eller var det enten den tyske direktion eller Lars Bjørn, der ikke var kompetente til at håndtere situationen, er blot nogle få muligheder, bogen opstiller. Den sidste mulighed er et citat tilsendt af en gruppe medarbejdere, og som kan frit kan tolkes mod Lars Bjørn eller mod den tyske direktion: ”Når en beslutning først én gang er truffet, skal man lukke ørerne for selv det bedste modargument. Det er tegn på en stærk karakter - altså en situationsbestemt vilje til dumhed” (Friedrich Nietzche, tysk filosof 1844-1900).