En fælles sag

Det er blevet sagt, at vindmøller ikke har en fremtid i Danmark.

Men heldigvis er det efterhånden klart for alle, at når det gælder vores miljø, så er det netop vindmøller, som er et af vores stærkeste kort på hånden. I Venstre vil vi selvfølgelig ikke tvinge vindmøller op i folks baghaver. Og jeg kan godt forstå, at mange er bekymrede for, om de mange vindmøller vil ændre vores landskab og forstyrre roen i den natur, vi netop prøver at beskytte. Men netop derfor sker udbygningen fortrinsvis på havet. Og derfor har det været kommunernes store opgave at finde de bedste steder til at opstille nye vindmøller. Og kommunerne har virkelig vist handlekraft. I 2008 er der faktisk opsat 51 nye møller, og kommunerne har reserveret arealer til 400-450 nye vindmøller i 2009 og 2010. Godt arbejde. Det vil betyde, at der rejses nye vindmøller på land med en samlet kapacitet, der er tilstrækkeligt til at dække en halv million husstandes årlige elforbrug. Og i farvandet mellem Anholt og Djursland vil man fra 2012 kunne finde Danmarks største havvindmøllepark. Den er tilstrækkeligt til at forsyne ca. 400.000 husstande med strøm. Kommunernes effektive indsats, havvindmølleparken og en ansvarlig aftale om at give lokale mulighed for medejerskab af møllerne samt gennemførelsen af en erstatningsordning, der sikrer naboer til nye vindmøller erstatning for tab af ejendommens værdi, er alt sammen et resultat af energiaftalen fra februar 2008. Udbygningen af vindenergien er et meget vigtigt skridt mod at gøre Danmark helt fri af fossile brændsler som olie, kul og gas. Udbygningen med vedvarende energi i perioden 2007-12 sker faktisk i dobbelt så højt tempo som i 1990’erne. Grøn energi er helt klart en fælles sag – det kræver en fælles løsning og belønningen, den kan vi bestemt også nyde i fællesskab.