Redningsvæsen

En fejl at ambulancen ikke blev sendt

Episode fra Hedebo Camping får amtets sundhedsudvalg til at præcisere regler

SÆBY:Politikerne i amtets sundhedsudvalg indskærper nu over for Vagtcentralen, at der SKAL sendes en ambulance afsted, hvis der opstår tvivlstilfælde. Reaktionen fra amtspolitikerne kommer efter en episode på Hedebo Camping ved Sæby, hvor en campist fik et ildebefindende. Den erfarne lejrchef Eric Christensen vurderede, at situationen var så alvorlig, at han med det samme tilkaldte en ambulance - dog uden held. Den vagthavende vurderede nemlig, at mandens tilstand ikke var livstruende. - I dette tilfælde er der helt tydeligt sket en fejl. Her er et tvivltilfælde, hvor det kunne være gået galt. Derfor burde der helt klart være sendt en ambulance, siger amtspolitiker Finn Jakobsen, Sæby, der har rejst sagen i sundhedsudvalget. Falck har et stykke tid kørt en kampagne, der går ud på, at folk kun skal ringe efter en ambulance, hvis der virkelig er brug for det. Hvis en fodboldspiller for eksempel vrider om på et ben, kan det normalt klares ved, at en tilskurer eller træner kører ham til lægen eller sygehuset. Men Vagtcentralen har samtidig fået besked på, at hvis der opstår tvivlstilfælde, skal der sendes en ambulance afsted. Alligevel har sundhedsudvalget på baggrund af episoden fra campingpladsen vurderet, at det er nødvendigt med en indskærpelse af denne regel. - Det kan ikke passe, at det skal være så svært at få en ambulance til at komme. Samtidig får man stillet en lang række spørgsmål, og det lyder som om, at den vagthavende læser op fra en manual, siger Eric Christensen. Problemet med at få en ambulance til Hedebo Camping opstod, da lejrchefen oplyste, at campisten var ved bevidsthed. Herefter vurderede vagthavende, at patienten godt kunne transporters til sygehuset på en anden måde end i en ambulance. Episoden endte med, at Eric Christensen selv kørte den syge campist - der iøvrigt er blevet rask - på Frederikshavn Sygehus, hvor han fik en nærmere undersøgelse.