EMNER

En festdag med kreation af nyt provsti

Indsættelse af to præster i Skagen var den første handling af den nye provst for Frederikshavn provsti

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Præsterne og provsten på vej ind i kirken til indsættelsen, som skete, fordi to af Skagens præster har fået nye arbejdsbetingelser. Foto Eva Seider

SKAGEN:Sognepræsterne i Skagen, Henrik Bang-Møller og Lisbeth Rønnow Torp, var søndag med til at skrive kirkehistorie. Da de blev indsat af provst Jens Jacob Jensen var det nemlig den første kirkelige handling i det nye Frederikshavn provsti, som blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Og det var også første gang, provsten gennemførte en officiel handling i det nye embede. - Derfor er denne gudstjeneste en særlig dag for os, og den kaldes kreation af et nyt provsti, fordi det nu er virkeligt og ikke kun administrativt gennemført, forklarer provst Jens Jacob Jensen inden gudstjenesten i Skagen Kirke. 58-årige Jens Jacob Jensen har tidligere været provst i Sæby provsti i fire år, og derfor var det oplagt, at han skulle overtage arbejdet som provst i Frederikshavn provsti, mens den tidligere provst i Frederikshavn, Ole Dybro, skal stå i spidsen for Hjørring nordre provsti. Bor i Gandrup Samtidig er der dog det særlige forhold i Frederikshavn, at provsten ikke bor i provstiet. Han bor i Gandrup og har været sognepræst i 30 år ved Øster Hassing sogn. - Men jeg føler, at jeg kender Frederikshavn og Skagen, fordi jeg i seks år var formand for Distriktsforeningen for menighedsråd i Østvendsyssel og det omfattede både Frederikshavn og Skagen. Formandsposten bestred han til han 1. september 2002 blev udnævnt til at stå i spidsen for Sæby provsti. Et nyt ansættelsesbrev Og lad os så vende tilbage til Skagen og den nye ansvarsfordeling mellem præsterne. Både Henrik Bang-Møller og Lisbeth Rønnow Torp er kendte ansigter i sognet. Hun har været ansat siden 1993 og han startede i 2000. - Men nu får de nye arbejdsområder, og i den forbindelse får de et nyt ansættelsesbrev, forklarer provsten. Det betyder, at provsten læser biskoppens kollats op for de to præster, og dermed er de formelt indsat i deres nye embeder. Lisbeth Torp Rønnow er således gået fra at være overenskomstansat på deltid til at være tjenestemand og nu formelt sognepræst på fuld tid. Hun har dog arbejdet som sådan et stykke tid, fordi præsten C.C. Jessen var sygemeldt. Han stopper nu med udgangen af januar. Fra fire til tre præster Henrik Bang- Møller fortsætter som fuldtidspræst, men bliver nu også kirkebogsførende og begravelsesmyndighed. - Desuden er Per Rasmussen præst, som han har været det siden 1998, siger provst Jens Jacob Jensen. Der bliver altså en halv stilling mindre i sognet, fordi man går fra tre en halv præstestilling til tre præster. - Det er korrekt, men det skyldes blandt andet, at folketallet er faldende i Skagen, siger Jens Jacob Jensen.