Lokalpolitik

En flad administration er vejen frem for den nye kommune

Dronninglund-politikere håber at kunne videreføre velfungerende strukturopbygning

STORKOMMUNE:"Vi har altså i Dronninglund Kommune en administrativ struktur, som I også med fordel kunne tage til Jer, når vi 1. januar 2007 går sammen i Brønderslev-Dronninglund Kommune". Nogenlunde sådan kunne ordlyden være på det budskab, der i disse dage sendes fra medlemmerne af Dronninglund Byråd til kollegerne i Brønderslev Byråd forud for sammenlægningen af de to kommuner om små to år. Budskabet blev sendt verbalt afsted i forbindelse med Dronninglund Byråds februarmøde i denne uge. Justering efter farvel Her så de folkevalgte beslutningstagere i Dronninglund Kommune blandt andet nærmere på en nyligt gennemført evaluering af den administrative organisation i Dronninglund Kommune - og en lige så nylig justering af denne. Justeringen er sket som følge af, at kommunens økonomidirektør, Claus Stensgaard Jensen, i efteråret forlod Dronninglund Kommune efter gensidig aftale - og med et "gyldent håndtryk". Slankere direktion Hans farvel har ført til en slankere direktion, som nu består af en kommunaldirektør, en direktør for borgerbetjening og en vicekommunaldirektør. Denne omstrukturering af direktionen har samtidig ført til en endnu fladere administrativ struktur end tidligere. Det er sket ved, at de kommunale opgaver nu er opdelt i en borgerbetjeningsdel med borgerrelateret service og en administration- og udviklingsdel med ikke-borgerrelateret service. Decentral drift Dertil kommer kommunens 41 selvforvaltende virksomheder, der refererer direkte til den tre mand slanke kommunedirektion. Begrebet "selvforvaltende virksomheder" dækker over områder som kommunens børnehaver, fritidshjem, skoler, plejehjem, biblioteker og meget mere i den daglige, kommunale drift, og det er netop denne decentrale struktur, der nu af Dronninglund Byråd anbefales varmt over for byrådet i Brønderslev. Denne decentralisering omfatter p.t. også en økonomisk decentralisering som led i Dronninglund Kommunes mål- og kontraktstyringsmodel. Det er en model, der betyder, at byrådet i samarbejde med virksomhederne udarbejder et fælles, overordnet mål for de enkelte områder - hvorefter byrådets opgave er at tilvejebringe de midler, der skal til for at realisere disse mål. Hvad med udvalgene? Er der i Dronninglund Byråd begekstring over, hvor godt den administrative struktur fungerer i Dronninglund Kommune, så vil byrådspolitikerne i deres anbefaling af en sådan i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune også gerne have drøftet, om den nuværende udvalgstruktur i de to kommuner også trænger til en ændring i forbindelse med den forestående kommunesammenlægning. Både dette og den nye storkommunes administrative struktur vil blive drøftet af de to kommuners byråd på et fællesmøde 31. marts.