Kræft

En flok aber?

Til Region Nordjylland: Der har i den seneste periode været en livlig debat i medierne vedrørende ventetider i forbindelse med kræftbehandling.

Dette har som bekendt udløst krav fra regeringens side om akut kræftbehandling med ambitioner om max en måneds ventetid. Som sygeplejersker på en kræftafdeling, som primært er behandlingsafsnit, kunne vi ikke være mere enige i denne beslutning om, at patienterne skal så hurtigt igennem systemet som muligt. Vi kan dog ikke dagligt lade være med, at stille spørgsmål til, hvordan disse ambitioner helt præcis skal opnås? Vi har dagligt mange patienter til behandling i ikke optimale fysiske rammer. Vi har dagligt overarbejde og for lidt tid til den enkelte patient. Altså både for lidt plads og hænder. I uge 48 fik vi takken - en påskønnelse fra Region Nordjylland for det store arbejde i forbindelse med den akutte kræftbehandling - vi kunne 17.11. i tidsrununet 7.30-9.30 hente rundstykker, ost og marmelade i sygehusets centralkøkken. Der blev i samme sætning gjort opmærksom på, at der kun var runddstykker til de ansatte på arbejde i det angivne tidsrum. Det er skam ikke fordi, at vi ikke sætter pris på den rettede fokus på indsatsen i den akutte kræftbehandling, men kan man andet end at føle sig som en flok aber, der belønnes med bananer, når anerkendelsen og skulderklappet består i et rundstykke, et stykke ost og marmelade?