EMNER

En flok uvidende brokkehoveder

Vi har skabt et samfund, hvor meninger tæller mere end viden og erfaring. Samtidig har vi kun hån tilovers for folk, der tager beslutninger. Det er katastrofalt. Helle Katholm Knutsen giver den danske tidsånd en opsang

Hvorfor er det i orden at være dum og alligevel udtrykke sin uforbeholdne mening om dette og hint? Vi oplever det ustandseligt. Når vi er til sammenkomst, og snakken går. Vi sidder gestikulerende og med føleserne uden på blusen og lufter vores uforbeholdne, men har vi noget at have alle disse synspunkter i? Nej, alt for sjældent, mener Helle Katholm Knutsen, der er gift med Bang & Olufsens tidligere administererende direktør, Anders Knutsen. I en årrække var hun også selv ansat i virksomheden i Struer bl.a. som PR-chef, og her begyndte hun at undre sig. Denne undren blev til mange overvejelser og nu bogen "Beslutningens Skønhed", hvor Katholm Knutsen går til angreb mod uvidenheden og til forsvar for de mennesker, der hver dag skal træffe store og afgørende beslutninger i vores samfund. - Enhver fordom er af det onde, og vi danskere lider af den fordom, at enhver beslutningstager er et kynisk menneske. Næsten ond. Jeg oplevede det i B&O. Det undrede mig, at man i den grad savnede forståelse for, at en leder bliver nødt til at træffe beslutninger - også beslutninger, der er upopulære. Men det er så nedgroet i os danskere, at vi synes, at en leder er suspekt. Den indstilling har man ikke i USA eller i Frankrig, hvor vi har rejst meget. I USA kan man sågar opleve, at folk glæder sig over naboens succes. Kunne man forstille sig en dansker glæde sig over naboens succes? Undladelsessynder Helle Katholm Knutsen mener, at den indstilling kan spores tilbage til ungdomsoprøret i 1960'erne, hvor man begyndte at pille autoritetene ned fra piedestalen: - Det var langt hen ad vejen nødvendigt med et oprør, men det har desværre medført, at vi har fået en nation af voksne, der ikke agerer som voksne. De opfører sig som teenagere og vil ikke tage ansvar - og de vil ikke være autoriteter. Men det er nødvendigt. Vi taler med jævne mellemrum om krisen i folkeskolen - at danske børn ikke lærer nok. Men vi får aldrig fat i nældens rod, for det tør ingen tale om - nemlig hvordan er lærerne? Er de gode nok? Det er jo katastrofalt, at en dårlig lærer kan få lov til at undervise i årtier, uden at der bliver grebet ind. Tænk på hvor meget ondt sådan et menneske kan forvolde? Men hvornår har man hørt om en folkeskolelærer, der blev fyret, fordi vedkommende ikke egnede sig til sit arbejde? Helle Katholm Knutsen mener, at vi i lighedens hellige navn laver mange undladelsessynder: - Vi kender jo alle sammen forældre, der ikke kan opdrage deres børn. Børnene bliver nogle små tyranner, som ingen kan holde ud. Hvor tit har vi ikke oplevet i supermarkedet og andre steder, at forældre ikke tør demonstrere autoritet. Det er det samme, vi har gjort i forhold til indvandrerne. Her har vi heller ikke stillet krav, og hvad er det, der sker nu? Problemerne accellererer, og det kan vi takke os selv for. Vi stillede nemlig ikke krav i tide, og nu ender det med, at indvandrene bliver lagt for had. Letkøbte meninger At vi lever i et såkaldt videnssamfund er ikke til at få øje på, mener Helle Katholm Knutsen. Viden er nemlig ikke noget, der tæller. Det gør derimod meninger. Det gælder ikke mindst i den offentlige debat: - Jeg er så træt af at høre alle de der letkøbte meninger. Vi er blevet en flok uvidende brokkehoveder. Hvis bare man kan råbe højt, lave rav i den og sige noget, der "rykker", kan man komme til orde i medierne. Det undrer mig, at man ikke borer noget mere i, om der er substans i meningerne. Om der ligger nok viden til grund for synspunkterne. Man kritiserer alt - men ikke dumheden. Det betragtes nærmest som udemokratisk at undersøge, om der er viden bag meningerne, siger Helle Katholm Knutsen, der ville ønske, at flere ville efterlyse nogle løsninger fra brokkehovederne: - Vi lever i et af verdens rigeste samfund, og det forpligter. I stedet for at grave sig ned i skyttegrave, burde vi bruge tankeevnen og kreativiteten på at finde løsninger. Alle de der letkøbte meninger, som vi hele tiden skal lufte, spærrer for, at vi kan komme videre og får udrettet noget ordentligt. Jeg synes, at man bør kræve af sig selv og hinanden, at man er positiv og oplagt - og interesseret i at løse problemer i stedet for at opretholde dem eller ligefrem skabe dem. Livet bliver også meget sjovere på den måde. Langt hen ad vejen handler det om, at udvise høflighed, mener Helle Katholm Knutsen: - Det er "finere" at være mistroisk og kritisk end at være imødekommende og positiv. Det moderne menneske er hysterisk og aggresivt. Vi oplever det især i medierne. - Høflighed bliver ikke belønnet. Jeg ville ønske, at mennesker ikke ville belemre andre med meninger, som de ikke har nogen viden om. - Helle Katholm Knutsen: "Beslutningens Skønhed". 184 s., 199 kr. (Katholm Forlag)