En flot helhed på Sorthøj

Andelsboligerne Hasselhøj.

Andelsboligerne Hasselhøj.

HASSELHØJ 1 - 6: Andelsboligerne er præmieret for at udgøre en flot helhed i kanten af udbygningen af Sorthøj. Med enestående udsigt over byen, det åbne land og Limfjorden er Sorthøjparken placeret på flere plateauer, så udsigten udnyttes bedst muligt fra alle bygninger. Bebyggelsen er markant i det bløde bakkede landskab med de elegante og veldefinerede hvide bygningskroppe. Boligerne er udformet med store glaspartier og balkoner ud mod det åbne landskab, hvilket giver optimale forhold for de enkelte lejligheder. Materialevalget er enkelt og gedigent. Bebyggelsen afslutter hele Sorthøj-området flot og tilføjer området en yderligere kvalitet. De samlede bebyggelser rummer i alt 45 lejligheder med carporte samt et fælleshus. Arkitekt er Østergaard Arkitekter ApS og bygherre er Andelsboligforeningen Sorthøjparken og Kuben Byggeadministration A/S.