En flygtning er en flygtning

Det er ikke et problem, at flygtninge, der kommer til Danmark, er kristne.

Morten Østergaard

Morten Østergaard

Der er alt for mange forfulgte i verden – heraf mange kristne. Men det er et problem, hvis grunden til, at de får lov at komme til Danmark, er deres religion og ikke deres beskyttelsesbehov. En flygtning er en flygtning – uanset religiøs baggrund. Derfor har jeg bedt integrationsministeren forklare årsagerne til, at der tilsyneladende kommer forholdsvis flere kristne FN-flygtninge til Danmark end tidligere. Danmark har en lang tradition for at tage FN-flygtninge, som desværre alt for få lande gør. Det nye er, at Danmark ikke længere tager de flygtninge, som har det største behov for vores hjælp, men derimod dem, vi forventer vil ligge os mindst til last, når de kommer herop. Det kaldes integrationspotentiale og er altså en slags sorteringsmekanisme blandt verdens allersvageste. Venstres integrationsordfører, Irene Simonsen, har i den forbindelse udtalt, at med den praksis, som er indført med vurdering af integrationspotentiale, ”kan det da godt være, at religion kommer til at have en indirekte betydning”. Nu er det jo altså sådan, at både direkte og indirekte diskrimination pga. religiøs overbevisning er forbudt i Danmark. Flygtningene er jo ikke i Danmark endnu, men i Det Radikale Venstre synes vi, at princippet om ikke-diskrimination er så godt, at det også bør gælde flygtninge. Vil man gerne vide, hvad regeringens udlændingepolitik reelt går ud på, kan man altid regne med Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti. Og i samme anledning siger han da også i en generaliserende smøre om muslimske ulyksaligheder, at han vil ”drømme om, at antallet af muslimer kommer så langt ned som muligt”. I 90’erne, da der var krig på Balkan, tog Danmark en stor portion flygtninge derfra. Vi bad om de svageste, de sygeste, børnene og de ældste. Fordi vi ville hjælpe af et godt hjerte. I dag tager vi tilsyneladende hellere en rask ung mand med en god kristen baggrund end en ordblind enlig mor på flugt fra det iranske præstestyre. Men for Det Radikale Venstre er en flygtning en flygtning. Vi opdeler hverken flygtninge eller verden i øvrigt efter religiøs overbevisning.