En forening med en vis tyngde

Forening med 21 overvægtige mænd samles en gang om ugen til vejning

ARDEN:Stille og roligt har en ny og tungtvejende forening etableret sig med domicil i Kulturhuset Mælkebøtten i Arden. I samarbejde med Sund By Butikken i Arden og omegnskommuner har foreningen Fnuggi samlet 21 voksne mænd med en totalvægt på 2736 kg. Fnuggi er ganske rigtig en klub for overvægtige mænd, som samles mindst en gang om ugen for at blive vejet. Ved den lejlighed får medlemmerne en snak om, hvordan det lykkes at få vægten til at bevæge sig nedad, og hvilke problemer det giver. Mandeklub I sagens natur sætter det sit præg på klubjargonen, at de mange problematikker vendes i en ren mandeklub. Tonen er ikke udpræget høvisk. Sammenlagt har de 21 medlemmer i løbet af den første måned tabt over 50 kilo. En enkelt undervægtig på under 100 kilo er dog fundet værdig til optagelse - mod til gengæld at varetage kasserer-hvervet og slæbe rundt på klubkassen. Så kan også han holde en vægt på omkring 100 kilo. Klubben går i øvrigt med om et foredrag med en psykolog, som indvier medlemmerne i de psykologiske processer, der arbejder med eller imod et menneske i forbindelse med vægttab. Fnuggi-mændene har vidt forskellige grunde til at komme i klubben. Men problemer, som er affødt af den høje vægt, fremhæves oftest som hovedårsag. Det kan være hjerte- karsygdomme, problemer med knæ, hofte eller ryg, problemer med arbejds- eller fritidslivet, eller blot et ønske om et kønnere syn foran spejlet. Støtter hinanden - I den sammenhæng er det til stor hjælp, at man udgør en gruppe, som støtter hinanden, og som man er ansvarlig overfor, fortæller næstformand i Fnuggi-Arden, Chris Pedersen, Arden. - Man er også ansvarlig overfor gruppen, og hvis man er ved at synde i ugens løb, hjælper det at tænke på næste gang, man skal vejes sammen med gruppen, tilføjer Chris Pedersen. Sund By butikken i Arden har bistået med megen assistance i forbindelse med opstarten. Blandt andet har butikken anskaffet en vægt, som kan klare voksne mænd. Klubben har desuden en aftale med motionscentret i Arden Svømmehal, hvor mange af deltagerne løfter skrot for at få en bedre kondi og for at forbrænde nogle kalorier. Men andre initiativer er også på bedding: gåture, badminton og indendørs hockey, eksempelvis. Den lokale forening er en underafdeling af den landsdækkende forening Fnuggi og har derigennem mulighed for at trække på andre afdelingers aktiviteter som eksempelvis Aalborg-afdelingen, som hver søndag aften har en svømmehal til rådighed, hvor medlemmerne fra Arden er velkomne. I årets løb bliver der også arrangeret aktiviteter af alle slags rundt om i landet, hvor alle Fnuggi-medlemmer kan deltage. Klubben har konstitueret sig med Torben Olsen, Rold som formand, Chris Pedersen som næstformand og Kenneth John Poulsen, Als som kasserer.