EMNER

En fortalelse med indhold

Parlivskrise. De konservative frustrerede over manglende Venstre-borgerlighed

Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Det var ikke en bevidst provokation, da den konservative Bendt Bendtsen under en turne på Fyn mandag anklagede regeringspartneren Venstre for at være både svage i koderne og socialdemokrater plus eller minus 10 procent. Det var det, der på Christiansborg er døbt en Per Stig Møller. Den konservative vicestatsminister sagde kun det om spændingsfeltet mellem de to regeringspartier, som alle kender til. Problemet var bare, at han som udenrigsministeren i den berømte film om Anders Fogh ikke var klar over, at udtalelserne blev refereret - på Fyen af en kvik journalist på Fyens Stiftstidende. Parlivskrisen mellem de to regeringspartier er ude i det åbne igen for en enkelt dag eller to indtil næste gang. De konservative er frustrerede over regeringens manglende borgerlighed. De konservative har ganske vist prøvet igen og igen. Velfærdsstaten skal trimmes, der skal tages af stigningen i dagpenge og pensioner, så pengene i stedet bruges på skattelettelser og sygehuse. Venstre siger nej stort set i samme åndedrag - hver gang. De færreste Venstre-folk er egentlige uenige. Venstres boligborgmester i København, Søren Pind, har således nærmest førstefødselsretten til forslaget om at dæmpe overførselsindkomsterne, inden det blev overtaget af de konservative. Men Venstres strategi for at beholde regeringsmagten og vinde også næste valg er en anden. Anders Fogh Rasmussens analyse er, at letpåvirkelige vælgere lader sig påvirke af angreb på velfærdsstatens velerhvervede rettigheder. Risikoen er, at de pendler tilbage til socialdemokraterne. Hvis det kun drejede sig om, at De konservative kunne stjæle et par mandater fra Venstre ved at få plads til særstandpunkter, så ville Anders Fogh givet nærmest forære dem væk for at få ro. Men for Venstre-formanden er der mere på spil. For ham er troværdighed mere afgørende end politiske markeringer og resultater. Når han har lovet vælgere, at der ikke bliver rørt ved overførselsindkomsterne, så kommer det end ikke på tale at åbne en reel debat om fornuften i, at de for tiden stiger hurtigere end lønnen til de lavestlønnede i arbejde. Venstre er folkeparti Når Venstre politiske ordfører, Jens Rohde, håner de konservative med, at de vil privatisere månen, kan det lyde mærkelig fra en politiker, der de første år af sit liv på Christiansborg krævede udlicitering på udlicitering. Men det drejer sig altså om, at det store regeringsparti kun vil gå så langsomt frem, at alle kan være med. Det burde egentlig ikke være De konservative, der hed Folkeparti, men snarere Venstre. Sådan er det at have regeringsmagten. Med den konservative Poul Schlüter ved statsministerroret i firserne var situationen omvendt. Der var det Venstre, der satte de konservative under anklage som socialdemokrater. Derfor er det alligevel kluntet af Bendt Bendtsen at fremprovokere en konfrontation, også selv om det var utilsigtet. Den konservative leder har da også allerede beklaget over for Anders Fogh Rasmussen. Men begge partiledere ved godt, at det kun er formen og uheldige ord, der nu er lagt låg på. Konflikten er der stadig.