En fremmed fisk?

EFTERLØN:Claus Hjort Frederiksen kalder (13.1.) efterlønnen for en fremmed fisk. I vanlig bedrevidende stil spørger han: "Ville vi i dag have oprettet en efterlønsordning, hvor raske mennesker - på skatteydernes regning - får mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? Svaret er selvfølgelig nej". Hvorfor ville vi dog ikke det? Må jeg så spørge. Vi taler om mennesker, der er fyldt 60 år, og som enten er på arbejdsmarkedet, eller - ikke uvæsentligt - ledige over 60 år, der er røget ud af den halverede dagpengeperiode uden udsigt til at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Altså skatteydere, der har været på arbejdsmarkedet i rundt regnet 40 år eller mere. Den væsentligste årsag er dog, at ungdomsarbejdsløsheden ifølge de seneste tal er 15 pct., og det må da selv en Venstremand finde bekymrende. Uden efterlønnen ville ungdomsarbejdsløsheden være måske 25 pct. eller endnu højere. I debatten om efterlønnen var det skingre budskab fra visse ungdomsorganisationer, at ved at bevare efterlønnen overlod den ældre generation en usædvanlig stor samfundsgæld til de unge. Jeg har svært ved at tro, at de mange unge, der befinder sig i arbejdsløshedens usikkerhed, ønsker efterlønnen afskaffet, før de har fået arbejde og større sikkerhed for deres fremtid. Ministeren og hans meningsfæller burde måske koncentrere sig noget mere om at skaffe flere i beskæftigelse, inden de afleder opmærksomheden fra det altoverskyggende arbejdsløshedsproblem ved konstant at lægge efterlønnen for had. Måske har Claus Hjort Frederiksen og resten af regeringen erkendt, at de - efter ni år - ikke er nået ret langt for at få flere i beskæftigelse, og måske har de erkendt, at de med deres politik heller ikke kommer videre og derfor kaster sig over efterlønnen og dermed endnu engang afslører deres negative menneskesyn i forholdet til ældre skatteydere og ungdomsarbejdsløse. Jeg erkender, at samfundet står midt i nogle store problemer, men vi skal altså bruge alle vores kræfter på at få nedbragt arbejdsløsheden. Når det er sket, vil det give mening at afskaffe efterlønnen, men ikke før.

Forsiden