EMNER

En fremstrakt hånd

Åbenhed skal gå begge veje, mener tidligere flygtning

HIRTSHALS:- En frem-strakt hånd er meget vigtigt for os udlændinge, fastslog Nghia Dinh Nguyen i sit debatoplæg om integration tirsdag aften. Kun få interesserede havde fundet vej til Den Gamle Station denne vandkolde oktoberaften for at lytte til oplægsholderens egne erfaringer som flygtning, men, som en tilhører bemærkede: - Hvorfor ikke glæde sig over dem, som kom, i stedet for at ærgre sig over dem, som ikke kom? Og derved blev det - en tæt, uformel debat omkring sammensmeltningsgraderne: assimiliation - integration - isolation, og om forudsætningerne for, at integration skal lykkes. Selverkendelse vigtig Nghia Din Nguyen fastslog, at selverkendelse er en vigtig forudsætning for, at et menneske bliver integreret i et samfund: - Selvforståelse og selverkendelse er nødvendige betingelser i denne proces. Det gælder om at forstå, at” jeg er den, jeg er” - summen af de indtryk, man har modtaget livet igennem. Ethvert menneske har sin egen, u-nikke kulturhistorie. Han bruger sig selv som eksempel på sin iagttagelse: - Skønt jeg har boet i Danmark i langt over halvdelen af mit liv, ja, så vil jeg aldrig kunne løbe fra, at jeg kommer fra et andet land - Vietnam. Det vil være en fysisk umulighed at skjule det; men også helt forkert at prøve på det, siger han. Identitetsløshed Hans arbejde som socialrådgiver for især børn og unge har levnet ham talrige eksempler på, at forsøg på at ”glemme” sig selv ikke er vejen frem: - Mange oplever på den baggrund gentagne afvisninger i retning af, at ”du er jo ikke dansker”, og den slags skuffelser fører til identitetsløshed og isolation, en venden sig bort fra det omgivende samfund. Og så er det, balladen opstår, mener han. For Nghia er åbenhed og imødekommenhed kodeord. - Jeg oplevede selv stor hjælpsomhed fra en engelsklærer kort efter, jeg var kommet, og han inspirerede mig undervejs. Så en fremstrakt hånd er vigtig for udlændinge samtidig med, at de indsr, at integration også kræver noget af udlændingene selv, understreger han.