En fremtid som fisker er en mulighed

SKAGEN:- Vi vil også gerne se hvordan de bor. Interessen og spørgelysten fejlede ikke noget, da 14 drenge fra 9. klasse tirsdag var på besøg på en moderne trawler i "sværvægtsklassen" efter danske forhold, HG 265 Strømfjord. Trawleren er ved at blive kølhalet på Karstensens Skibsværft, og det var egentlig værftet med indbygget mulighed for at komme ombord på en moderne trawler, der var drengenes mål først på formiddagen. Besøget var et led i en to-dages erhvervsorientering, som var direkte målrettet mod erhverv med tilknytning til fiskeriet. De 14 drenge kom fra Kappelborgskolen og Hedeboskolen, og erhvervsorienteringen var tilrettelagt af Skagen Erhvervsforening, Skagen Fiskeriforening, Fiskernes Fiskeindustri og skolevejlederne i kommunen. - Der er lagt vægt på, at erhvervsdagene udelukkende er for unge, som seriøst er interesseret i en fremtid indenfor et af erhvervene, og derfor har der også fundet en sortering af eleverne sted. Tidligere tiders "sodavands-besøg" på virksomheder, hvor det ofte var så som så med de unges engagement, findes ikke længere, og det mener vi er en fordel, siger en af vejlederne, Bjarne Thomsen. Besøget på Karstensens Skibsværft var for de unge både en mulighed for at se, hvordan et moderne fiskeskib er indrettet, og for at høre mere om hvordan mulighederne og betingelserne er for en fremtid som skibsbygger eller i et af de andre fag, som er repræsenteret på værftet. Mandagens program for de unge bød på blandt andet en snak med fiskere på en af trawlerne i Skagen og på et møde med unge, som er ved at uddanne sig til fiskeskippere på skipperskolen. Desuden mødtes de unge med Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskonsulent. Det blev denne dag også en en kort tur udenfor havnen ombord på en større trawler. Tirsdag var der, ud over besøget på værftet, også et møde med erhvervsforeningens formand, Thomas Mose, som gav sit bud på fiskeriets fremtid, og besøg på Fiskernes Fiskeindustri.