En fugl i hånden...

VOERSÅ:I går var der mulighed for at se vilde fugle på helt tæt hold. Seks forskellige steder i Danmark havde Zoologisk Museum inviteret til ringmærkning af fugle, og i Nordjyllands Amt foregik mærkningen nær Voerså. Frivillige ringmærkere fra Zoologisk Museum fangede fuglene ved at sprede net ud mellem træerne. Fuglene kommer ikke til skade, og efter ringmærkningen bliver de vingede væsener sluppet løs igen. Ringmærker Bjarke Laubek fortalte, hvordan man bestemmer fuglenes art, køn og alder samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes. Ringmærkningen er blandt andet vigtig, når trækruterne skal kortlægges samt når udviklingen inden for en enkelt bestand skal følges. I løbet af dagen blev der blandt andet lejlighed til at hilse på jernspurv, sangdrossel og topmejse.