Lokalpolitik

En fuser – Størup

ØKONOMI:På byrådsmødet i tirsdags bad tidl. borgmester Størup – uden for dagsordenen – om at få lejlighed til at forelægge de undersøgelser, som han og hans tro væbner – Viggo Bilde – havde foretaget i den forudgående weekend. På bedste skolemesterfacon og med overheadprojektor forelagde Størup resultatet af de foretagne undersøgelser. Byrådet var ikke på forhånd orienteret om dette stunt og havde heller ikke fået udleveret Størups materiale. Vi tilhørere på bageste række i byrådssalen havde svært ved at læse Størup"s slides. Fulgte man debatten via tv, var det næsten umuligt at følge med i redegørelsen, idet fremlæggelsen fremstod ustruktureret og indeholdt mange ufuldendte sætninger. En lille morsomhed i denne sammenhæng er, at Størup ellers selv er den første til at forlange materiale udleveret på forhånd, men han undlader altså selv at give noget på forhånd, når det passer ind i hans egen sag. Til slut måtte Størup dog medgive, at regnskabet for Hirtshals Kommune nok var i orden, og han trak sit og væbnerens forbehold fra Økonomiudvalgsmødet tilbage, hvorefter byrådet oversendte regnskabet til revision med alle stemmer for. Størup"s ærinde var helt åbenbart, at han ønskede at overføre nogle af de regninger, som Hirtshals Kommune havde vedr. 2006 til Ny Hjørring Kommune. Det er ikke tilladt, men sådan har man gennem årene – i modsætning til de øvrige kommuner i Ny Hjørring Kommune – gjort i Hirtshals Kommune under Størups ledelse. Man har haft den praksis, at de regninger vedr. det foregående regnskabsår, der ikke nåede frem til Hirtshals Kommune inden 15. januar, ja, de blev konteret i det efterfølgende år. Derved får man naturligvis ikke et retvisende regnskab, og man mister det økonomiske overblik, hvilket Størup på bedste vis har demonstreret på det seneste, hvor skeletterne er væltet ud af skabene. Hirtshals Kommune har gennem årene 2003, 2004, 2005 og 2006 haft betydelige underskud, der ved fusionen til Ny Hjørring Kommune har summeret sig op til 64,9 mio. kr. + en forfalden, men uindfriet kassekredit på 7,1 mio. kr. i alt 72 mio. kr., der udgør Hirtshals Kommune"s negative kassebeholdning ved udgangen af 2006. Den tro væbner forsøgte sig med et indlæg, hvor han slog til lyd for, at Hirtshals Kommune havde en større formue pr. indbygger end de øvrige kommuner i Ny Hjørring. Uden at have forsket nærmere i dette, tror vi, at dette kan være rigtigt. Det stammer sandsynligvis fra Hirtshals Havn, der uomtvisteligt er et stort aktiv for Ny Hjørring Kommune, men at den på noget tidspunkt kommer til at yde et økonomisk tilskud til kommunen, er nu nok alligevel at stille for store forventninger. Det er jo kendetegnende for kommunale aktiver, at de meget sjældent kaster noget af sig, de kan heller ikke belånes, og sælges kan de heller ikke. Så hvad er de egentligt værd? Nej – Viggo Bilde – problemet er, at Hirtshals Kommune gennem de seneste fire år har ladet stå til og levet med betydelige årlige underskud. Som bankmand ved Viggo Bilde udmærket, at man ikke på længere sigt kan kurere dårlige driftsresultater med selv en nok så stor egenkapital. Hvordan kan to bankfolk overse dette gennem så mange år? Susanne Sander (V) gav på byrådsmødet udtryk for, at såfremt Hirtshals Kommune havde været en privat virksomhed, ville den være gået konkurs. Dette afviste Viggo Bilde med henvisning til kommunens formue. Viggo Bilde har uret, idet en virksomhed med største lethed kan gå fallit grundet manglende likviditet. Det afhænger jo blot af kreditorernes tålmodighed og velvilje.