EMNER

En gang om måneden er passende

Tilfredshed med aktivitetsniveauet i Lendum Borgerforening

LENDUM:Det var ikke fordi, at man ligefrem løb tør for stole, da Lendum Borgerforening mandag aften holdt generalforsamling, men til gengæld kan foreningen glæde sig over, at der er pænt med opbakning til de mange arrangementer, der holdes i løbet af året. - Vi har vel omkring et arrangement om måneden i snit, siger Doris Kristensen, der fortsætter på formandsposten i bestyrelsen, der fik et par nye medlemmer, idet Henrik Jørgensen og Dorthe Sørensen veg pladsen til fordel for Rasmus Burholt og Freddy Larsen. Tæppet går Forsamlingen blev ligeledes oplyst om, at foreningen var kommet ud med overskud på omkring en halv snes tusinde kroner. Et af de nye arrangementer i år 2002 var et arrangement, hvor borgerne over en bid mad, kunne træffe de nye afghanske familier, der var flyttte til Lendum, og man vil forsøge et lignende tiltag 19. februar ved et spis-sammen arrangement. I det hele taget er der i den kommende tid blus på aktiviteterne, da der søndag 2. marts er fastelavnsfest, mens tæppet for årets dilettant-stykke går lørdag 8. marts.