En ganske omfattende karriere

] "Bruger og lærer, hvad der er nødvendigt eller fremtidsorienteret", lyder slutreplikken i den ny Alpha-direktør Lars Bonderup Bjørns CV. Godt nok møntet på IT-kundskaber, men en holdning, der synes at afspejle hele den erhvervsmæssige karriere indtil nu. ] Dansk og engelsk er modersmål, tysk og hverdags-japansk andre sproglige kundskaber. Det første udbygget under et halvt års ophold i Heidelberg under cand.oecon-studierne på Århus Universitet, det japanske under et års ophold i Japan under de efterfølgende Ph.d-studier i ledelse og organisation. ] Ph.d bestået i 1997 med afhandlingen "Managing Uncertainty in Transnational Headquarter-Subsidiary Interfaces - Danish Companies in Japan and Germany". ] Ansat i Aalborg Industries februar 1997 - december 2002, først som direktionsassistent, siden forretningsudviklingschef og sidst som direktør i koncernforretningsudvikling & industridivision og med bestyrelsesposter i Industries-selskaberne i USA og Brasilien samt Ciserv AB i Sverige. ] December 2002 selvstændig konsulentvirksomhed, LBB Management, hvor Lars Bonderup Bjørn arbejdede med branchestrukturering, interimsdirektion, erhvervsundervisning samt i aktivt bestyrelsesarbejde med fokus på internationale aktiviteter og turn-around indenfor vind-energi, maskinbranche, tekstilbranche og flere andre virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Heraf formandsposter i flere af selskaberne. ] Bibeskæftigelser har i en række år frem til ansættelsen hos MAN B&W Diesel været gæsteundervisning indenfor økonomi og international ledelse og organisation på de to jyske universiteter. ] Desuden videreuddannelse på kurser via INSEAD, Frankrig, Henley Management College og DIEU. ] Født i Aarhus 1969, men med nordjysk opvækst i Gudumholm og Terndrup. Student fra Støvring Gymnasium.