En gevinst for alle

Med få dage tilbage af frivillighedsåret 2011 er det tid til status. Vi kender de frivillige fra hverdagen. Lilleputtræneren og gymnastiklederen sørger for, at vores børn kan gå til netop den sportsgren, de ønsker.

Og besøgsvennen giver omsorg og socialt samvær for ensomme unge og ældre. Men i en travl hverdag glemmer vi at anerkende den frivillige indsats og vi overser, hvor vigtigt det frivillighed er. Og vi er langt fra bevidste nok, om den afgørende rolle de frivillige kræfter kan spille i fremtiden. Hver dag løser velfærdssamfundet vigtige opgaver, men den er langtfra garanten for borgernes livskvalitet. Her er helt andre værdier som engagement og fællesskab i spil. Og myndighederne hverken kan eller skal skabe venskaber og fællesskaber. Det kan kun vi selv som privatpersoner og gennem en frivillig indsats, hvor netop det faktum, at der ikke er penge involveret, gør en forskel. Vidtforgrenede velfærdsydelser fra det offentlige - uanset behov - gør os til passive forbrugere, mens staten fylder mere og mere og det personlige ansvar mindre og mindre. Mere plads til det personlige ansvar og frivillig udfoldelse vil udvikle vores samfund, men desværre er frivillige er ved at blive mast af bureaukratiet, så mange giver op på forhånd Eksempelvis risikerer ledige og efterløns- og dagpengemodtagere at blive trukket i overførselsindkomst, hvis de gør en frivillig indsats. Og det giver ingen mening at holde de ledige ude. Tværtimod, mener Det Konservative Folkeparti - og det er baggrunden for, at vi har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal gøre det muligt for ledige, efterlønsmodtagere med flere at udføre frivilligt arbejde. Vel at mærke så længe de lever op til gældende regler som f.eks. at stå rådighed for arbejdsmarkedet og samtidig følger de aktiviteter, de pålægges. Ikke mindst for dem, der står uden for arbejdsmarkedet af den ene eller anden grund, er det givende at være frivillig. Det kan måske ligefrem føre til et job en dag, fordi det udbygger de lediges netværk at arbejde frivilligt.