Boligselskaber

en ghetto

[ En ghetto er et område, hvor folk med en bestemt etnisk, religiøs eller racemæssig baggrund er tvunget til at bo, enten af lov eller på grund af økonomiske eller social diskriminering. [ Historisk set refererer begrebet til en lukket beboelseszone for jøder. Nu er det almindeligt brugt som betegnelse for et område, der er præget af fattigdom, høj arbejdsløshed og social eksklusion. Kilde: www.leksikon.org