EMNER

En global opgave

Alene i kraft af sin økonomiske, handelsmæssige og finansielle betydning er EU en af de vigtigste aktører i verden.

EU er ikke blot den største handelspartner med verdens næstvigtigste valuta, og anvender næsten 600 mio. euro om måneden til bistandsprojekter på alle kontinenter, EU’s handels– og partnerskabsaftaler dækker de fleste lande og regioner. EU’s globale ansvar strækker sig lige fra samarbejde med Kina og Brasilien i forbindelse med miljøprojekter til genopbygningsprogrammer i Afghanistan og Irak, og senest har der været trilateralt topmøde mellem EU, Kina og USA hvor der blev drøftet produktsikkerhed og vilje til at koordinere samarbejdet på området. En anden del af det globale arbejde foregår ligeledes med topmøder mellem bl.a. Japan, Canada, Rusland, Indien, og der føres regionale dialoger med landene i Middelhavsområdet, Mellemøsten, Asien og Latinamerika m.m. Disse forbindelser omfatter investeringer, økonomisk samarbejde, finansvæsen, energi, videnskab, og teknologi samt miljøbeskyttelse og politiske spørgsmål som f.eks. den globale kamp mod international kriminalitet og narkotikahandel og menneskerettighederne. For at undgå, at den seneste udvidelse skulle skabe nye skillelinjer mellem EU og dets nærmeste naboer mod øst og syd, indførte EU i 2004 sin europæiske naboskabspolitik, der omfatter landene i Middelhavsområdet og de østeuropæiske lande og det sydlige Kaukasus. Målsætningen er at skabe særlige økonomiske og politiske forbindelser mellem EU og de enkelte lande, og selv om Rusland, Ukraine, Moldova og republikkerne i det sydlige Kaukasus og Centralasien ikke er kandidater til EU medlemskab er der godt gang i at etablere individuelle forbindelser med EU på grundlag af en række partnerskabs- og samarbejdsaftaler om handel og samarbejde inden for videnskab, energi, transport, miljø, og ligeledes foregår der her, også politiske dialoger til bekæmpelse af kriminelle handlinger. Det vigtigste er en håndfast aftale med Rusland, der skal være mere vidtgående og dække fire hovedområder, nemlig, økonomiske anliggender, forskningssamarbejde, uddannelse og kultur samt interne og eksterne sikkerhedsspørgsmål her i inkluderes et energisamarbejde i kommende partnerskabs og samarbejdsaftalerne mellem EU og Rusland. EU’s politik på Balkan er fokuseret på at landene med tiden bliver medlem af EU når disse opfylder betingelserne for medlemskab, og der er PT, flere af landene der i skrivende stund har indledt forhandlinger, og andre der er aktuelle kandidatlande. Middelhavslandene behandles ligesom Østeuropa som nære naboer, og der arbejdes med et Euro – Middelhavs frihandelsområde, som omfatter de arabiske lande omkring det sydlige og østlige Middelhav samt Israel, og de individuelle associeringsaftaler mellem EU og de enkelte partnere er et af elementerne i forholdet. Ud over sine bilaterale forbindelser udbygger EU også sine forbindelser til regionale sammenslutninger, især i Asien og Latinamerika, og EU’s asiatiske partnere er i en hastig udvikling ved at indgå et udvidet partnerskab med EU, der afspejler en bedre balance mellem de økonomiske politiske, sociale og kulturelle elementer i det indbyrdes forhold. EU rækker en hjælpende hånd, og det er i kraft af sit omfattende program for eksterne forbindelser, der også omfatter udviklingslandene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). EU opfylder rollen som en af de vigtigste aktører i verden, og tager sit global ansvar alvorligt.