Lokalpolitik

En god dag på landet

Efter langt forarbejde har kommunen fået en landdistriktspolitik

AARS:Landsbyerne og udviklingen i landdistrikterne var til debat i byrådet i går. Anledning. Afslutning på mange måneders arbejde med at forsyne Aars Kommune med en landsdistrikts-politik, som sikrer, at trivslen også lever udenfor kommunens naturlige centrum. Og det var vigtigt stof, der var på tapetet: Borgerlistens Ejner Larsen sagde det ligeud: - Det er vigtigere at støtte op om landsbyerne end om et luftkastel som en overbygning af en gågade i Aars. Arbejdet med en landdistriktspolitik har omfattet en stribe udviklingsmøder i alle ni oplandsbyer. Formål: At pege på udviklingsområder, som her-og-nu og på sigt vil være med til at sikre, at de mindre byer overlever. Og også overlever for eksempel en ny kommunestruktur. Alt sammen er nu beskrevet i et 12 siders hæfte i A4 format, som har været til høring i de ni byer, og som i går blev godkendt af byrådet med nogle ganske få ændringer. - Det er ændringer, som vi tror vil være forbedringer, pointerede Asger Andersen, landsbybo og socialdemokrat. Partiet fik blandt andet indføjet, at der bør være et tæt samspil mellem Aars Kommune og landsbyerne om muligheden for at anvende byfornyelsesmidler til at forskønne husene i de enkelte landsbyer. Partiet mener også, at det vil være en fordel - for hele kommunen - at slå på turist-attraktioner i hele kommune, når Aars markedsføres til turisterne. - Se bare på, hvad Ribe får ud af det stakkels storkepar, påpegede Mogens Holm. Venstres gruppeformand Jan Dyregaard noterede sig med glæde, at hele processen har vist, at det ikke er visioner og ideer, det skorter på i landsbyerne. - Der er blevet arbejdet seriøst med det overalt, og der har været stor interesse for at bidrage med ideer, som kan være med til at udvikle byerne. Noget er allerede sket som en direkte følge af udviklingsmøderne. Se bare på Østrup, som det er lykkedes at få købmanden igen, pointerede han. Aars Kommune har traditionelt haft et godt øje til sine landsbyer. Landsbyudvalget som blev oprettet i 1994, og som siden hvert år har fordelt et sekscifret beløb til projektet i oplandsbyerne er et godt eksempel, mener Jan Dyregaard. - Det er utroligt vigtigt, at vi tager det med i en ny storkommune, understreger han. Ernst Pinstrup konstaterede på vegne af de konservative, at der er lagt et solidt stykke arbejde i landdistriktspolitikken. Hele processen med udviklingsmøderne har været et lærestykke i demokrati, som i høj grad lænede sig op af successen med at flytte debatten om kommuneplanen ud i oplandsbyerne året før, påpegede Asger Andersen. - Opbakningen viser, at vi har fundet et middel til at gøre tingene nærværende for borgerne. Vi har fået rigtig meget ud af en kop kaffe og et stykke brød. Men på lang sigt afhænger landsbyernes trivsel til syvende og sidst af de vilkår de får. - Det er vigtigt, at vi husker at bevare skolerne, pasningstilbudene, dagligvarebutikkerne, og der bliver skabt grundlag for bæredygtige virksomheder, fastslog Ejner Larsen.