Turisme

En god ferie - for hele familien

Hvad kan man gøre for, at det bliver en god ferie både for børn og voksne? Vi har spurgt en pædagog og en børnepsykolog

Bilturen er måske den mest frygtede del af ferien for mange, men harmonien på bagsædet kan sikres, hvis man tager hensyn til børnenes behov.Foto: Workbook Stock/Polfoto

Bilturen er måske den mest frygtede del af ferien for mange, men harmonien på bagsædet kan sikres, hvis man tager hensyn til børnenes behov.Foto: Workbook Stock/Polfoto

Hvordan får man en god familieferie for far mor og børn i alle aldre, som alle har forskellige behov og ønsker? Findes der nogle konkrete råd som kan hjælpe til, at alle får en god oplevelse? - Det vigtigste ved at have børn med på ferie, er at bruge den sunde fornuft, og at kende sine børn, så man kan inddrage dem i det omfang, som de magter, siger specialpædagog Helle Dittmann fra Københavns Universitet. Sammen med sin kollega cand. psych. Patrick Bender har hun indvilliget i at forsøge at give nogle konkrete råd til ferie set med børnenes øjne. - Helt overordnet skal alle parter jo tage hensyn og tilpasse sig hinandens behov lidt. Ellers går det ikke. Det skal man naturligvis også til hverdag, men det er måske endnu vigtigere på ferien, hvor alle har store forventninger, og måske ikke så meget plads at udfolde sig på, supplerer Patrick Bender. Færre valgmuligheder Hvor meget kan/skal børnene bestemme? Kan de for eksempel være med til at bestemme selve rejsemålet eller ferieformen? - Det kommer meget an på alder. Det er altid godt at inddrage børnene så meget som muligt, og i denne situation skal man tænke, som man ellers gør med sit barn. Jo yngre, de er, jo mere overskuelige skal valgmulighederne være, siger Helle Dittmann. - Hvis forældrene har valget mellem flere ferieformer, kan man sagtens inddrage for eksempel en 13-årig pige. Lægge det frem og sige: Vi tænker på det her og det her. Men jeg tror generelt, at det er forældrene, der overordnet bestemmer, hvor ferierne går til. Men så kan de forklare, at nu tager vi til Bornholm til sommer. Og hvis det er større børn, skal de inddrages i planlægningen. Hvad skal vi lave? Hvad kunne I tænke jer? Det kan være, at de vil have en ven med, siger hun. - Man skal ikke give et barn flere valgmuligheder, end man selv kan stå inde for. Nogle 5-årige piger kan ikke selv vælge deres tøj. Så hvis de skal inddrages, skal de typisk ikke vælge mellem alt i klædeskabet, men måske mellem to sæt, som forældrene lægger frem. Det røde eller det blå. På samme måde med feriemål. Det vil være forældrene, som skal vælge feriemålet, og hvilke aktiviteter, familien skal lave. Så kan de små børn inddrages derfra: skal vi på stranden i dag eller på hoppepuden, tilføjer Patrick Bender. - Men ofte vil forældrene jo heller ikke have flere valgmuligheder. De vælger måske ud fra økonomi, så i stedet handler det måske mere om at man skal gøre det, valg, man allerede har truffet, attraktivt for barnet. Konkret vil det sige, at man siger til barnet: Du skal have sommerferie, og vi skal besøge mormor og morfar. De bor ved stranden så du kan bade hver dag, eller hvad det nu måtte være, forklarer Helle Dittmann. - Helt generelt kan man sige, at man skal tage sig tid til at forklare og gøre sine valg attraktive for børnene, men uden at lyve eller forsøge at snyde dem til noget, understreger Patrick Bender. - Alle muligheder kan gøres attraktive ved at fortælle med glæde om, hvad man skal lave sammen. Man skal huske at det vigtigste for de fleste børn, også de større, er at være sammen med den nære familie, tilføjer Helle Dittmann. Harmoni på bilturen Et andet typisk emne for campister er bilturen. Af nogle en frygtet oplevelse: Hele familien er presset sammen på meget lidt plads og tilmed spændt fast. Hvor længe kan man egentligt forvente, at børn gider sidde i en bil? - Det er selvfølgelig også afhængig af alder, men der er også andre faktorer, som er lige så vigtige. Hvor aktive er børnene til daglig? Det er jo forskelligt. Har de brug for at bevæge sig meget, så må man have flere og længere stop undervejs. Man er nødt til at holde de pauser, der skal til. Og når man så kører, skal man sørge for at give dem noget at give sig til. I dag er der jo både spil og dvd, siger Patrick Bender. - Det væsentlige er, at forældrene tager hensyn til børnene, men det betyder ikke, at de skal afholde sig fra bilferier. Det skal bare tilpasses barnet og dets alder. Derfor kører mange jo også om natten, mens børnene sover. Især hvis man skal langt, siger Helle Dittmann. Børn bør ikke tvinges Et andet hyppigt forekommende problem er, når børnene bliver større, teenagere, og udvikler mere uafhængighed og måske helt andre interesser end forældrene. Hvad stiller man op med børn, som ikke er gamle nok til at blive hjemme alene, men som heller ikke er tilfredse med en is og en strandtur? - Det er meget individuelt, hvor gammel man er, når man må blive hjemme alene. Men hvis man kan undgå det, skal man selvfølgelig ikke tvinge et barn eller en ung med, som slet ikke vil, for det kommer der ikke en god ferie ud af. Men igen handler det om at tilpasse sig og at gøre ferien attraktiv, understreger Patrick Bender. - Hvis de ikke har lyst til at være med, og ikke kan blive hjemme, kan man overveje, om de kan få en ven med på ferien? Vil det gøre det attraktivt for dem? Og i dag er der mange campingpladser med aktiviteter for unge. Sodavandsdiskoteker måske. Så kan man lokke med muligheden for lidt feriekæresterier. Man skal huske, at også store børn synes, at det er dejligt at være sammen den nære familie. Men måske skal rammerne bare være lidt anderledes, fastslår Helle Dittmann. Hun mener, at man som voksen også skal huske at gøre ting, som man selv har lyst til. - Man kan godt tage børnene med på museum, selvom de synes det er kedeligt. For det første kan de godt få noget ud af det, selvom de keder sig, og for det andet, så er det deres valg næste gang. Det er ikke kun forældrene som skal tage hensyn. Det er også børnene, understreger hun og fortsætter: - En anden mulighed er at dele sig op. Så kan far tage med lillebror i vandland, mens mor tager med storesøster på shopping. Så bliver det ikke så stort et projekt, hvor man skal gøre noget for alle på en gang. Det handler om at slappe af - Man kan også forsøge at forbinde de 'kedelige' oplevelser med nogle gode, så går man bagefter museumsbesøget går ud og spiser en is eller tager på legepladsen. Led efter om der er andre ting, så man kan forbinde glæderne. Og meld det gerne tydeligt ud i forvejen, så man kan gå og glæde sig, siger Patrick Bender. Selvom det er godt at glæde sig i forvejen, og selvom det kræver en vis styring at få alles ønsker til at gå op, så er hverken Patrick Bender. eller Helle Dittmann dog meget for at lægge egentlige skemaer for ferien. - Det må selvfølgelig komme an på den enkelte familie. Hvis man har en meget skemalagt hverdag, kan det måske være svært at håndtere al den 'frihed', men ellers fungerer det jo ofte meget gelinde i løbet af en dag. Men hvis man har behov for skemaer, er det også her vigtigt at inddrage børnene i planlægningen, så de føler at de har givet deres input og tager medansvar, siger Patrick Bender. - I sidste ende handler det jo om, at alle skal kunne slappe af, og der skal være tid til at sidde og hænge en time over en is ved et springvand, selvom man ikke har planlagt det.