EMNER

En god investering

Etablér flere idrætsfaciliteter – det er en god investering for borgerne og Aalborg Kommune.

Af John G. Nielsen byrådskandidat (V), chefkonsulent, Jeppe Aakjærsvej 4, 9200 Aalborg SV john.gregers@ofir.dk IDRÆTSFACILITETER: Etablér flere idrætsfaciliteter – det er en god investering for borgerne og Aalborg Kommune. SIFA og Skippersamrådet har en dialog om, hvorvidt Aalborg Kommune er en fantastisk idrætskommune eller ej. Inger Tvorup og Jens Neustrup Simonsen fra Skippersamrådet henviser til facilitetsstatistikken på Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside, hvor det fremgår, at Aalborg Kommune ligger i bund i Nordjylland målt på antallet af aktivitetsmuligheder pr. indbygger. Skipperområdet har ca. 10.000 indbyggere, men ingen idrætshal eller kulturhus. Derfor søger lokalbefolkningen til de omkringliggende idrætshaller. Men problemet er, at mange ikke dyrker idræt, når de skal køre langt efter det, så lokalområdet mangler et lokalt samlingssted. Med så få idrætsanlæg i Aalborg Kommune, må vi kunne forvente, at de er i en god stand. Det er desværre ikke tilfældet alle steder. Efter mange års ihærdigt arbejde har SGIF (Svenstrup Godthåb Idræts Forening) fået nogle gode og tidssvarende rammer til sine mere end 1600 medlemmer. Mens eksempelvis Skalborg Sportsklub har små og utidssvarende klubfaciliteter til sine 500 medlemmer. Heldigvis er danskernes levealder stigende. Det vil øge efterspørgslen efter idrætsfaciliteter fra vore ældre medborgere. En stor del er med i den aktive gruppe af ældre, der netop har forladt arbejdsmarkedet og stadig er fyldt med energi og ressourcer. De forventer med rette at kunne benytte tidssvarende idrætsfaciliteter i dagtimerne. Et godt eksempel er Aalborg Seniorsport, der med ca. 1400 medlemmer dyrker idræt mange steder i Aalborg Kommune. Indledningsvis påstod jeg, at etablering af flere idrætsfaciliteter er en god investering for samfundet. De penge vi bruger på at skabe gode idrætsfaciliteter for børn, unge og ældre, kommer mange gange igen. Vi skaber gode motionsvaner hos børn og unge, og reducerer hermed sundhedsomkostningerne. Idrætsaktiviteterne og klublivet er medvirkende til, at børn og unge bliver ”gode og velfungerende”. Det kan give en besparelser på de sociale udgifter til belastede unge, der skaber utryghed i lokalområdet. De aktive seniorer får en bedre livskvalitet, en god social kontakt og dermed mindre behov for offentlige sundhedsydelser. Hvordan skaffer vi så pengene til at etablere flere og bedre idrætsfaciliteter? Aalborg Kommune bør sælge AKE (Aalborg Kommunale Energiforsyning), da det ikke er en kommunal opgave at drive elforsyning for et mindre byområde i en storkommune. Andre store kommuner har for flere år siden frasolgt de kommunale elforsyningsvirksomheder. Forbrugerne i AKE’s forsyningsområde vil ikke opleve stigende elpriser ved et salg. Pengene fra et salg vil også helt eller delvist kunne finansiere nye veje i City Syd og tiltrængte skolerenoveringer.