Lokalpolitik

En god og idérig dag på værkstedet

ROSTRUP:27 interesserede borgere mødte lørdag op på udviklingsværkstedet i Rostrup, hvor Grøn Guide Inger Taylor lagde for og skitserede de aktuelle fremtidsudsigter for landsbyen i midten af Arden Kommune. Snart hedder det Mariager Fjord Kommune, og det prægede helt naturligt mødet. - Fjordens pr-værdi skulle gerne lokke nye tilflyttere til, og det vil forhåbentlig have en afsmittende virkning på landsbyerne, sagde Niels Erik Poulsen på mødet. Hvordan man tiltrækker nye borgere til Rostrup og fastholder de nuværende, var et af flere spørgsmål, som blev behandlet i de forskellige arbejdsgrupper, der blandt andet tog fat på bosætning, byudvikling, handel, kultur og trafik. Forslag og tanker blev samlet i et idékatalog fra Rostrup by, som Inger Taylor nu udarbejder sammen med Søren Michael fra Rostrup Borgerforening. Idékataloget giver kommunalpolitikerne en god pejling på, hvad borgerne ønsker, når der fremover skal lægges planer for udviklingen i og omkring Rostrup. Efter en arbejdsom og fornøjelig dag blev der nedsat fem arbejdsgrupper, der alle aftalte nye møder, og på den måde sørger de 27 fremmødte ildsjæle for, at der kommer handling bag ordene, så Rostrup bliver en spændende og attraktiv landsby i det nye fællesskab.