Ældreforhold

En god og værdig ældrepleje

Læserbrev

ÆLDREPLEJE:I artikel fra i søndags kan det fremstå som om jeg kender til og kan tilslutte mig de udtalelser, som Kirsten Algren kommer med i forhold til beboerne på plejehjemmene i Aalborg Kommune. Det vil jeg gerne her slå fuldstændig fast ikke er tilfældet. Og udtalelser som disse gør mig selvfølgelig ærgerlig. For de kan give utryghed i forhold til borgere som måske lige nu står og vil vælge et af vore plejehjem. Og det er der ingen grund til! Jeg har udtalt til journalisten, at vi har et ekstra indsatsområde i forhold til aktiviteter på plejehjem som jeg ser det. Og det har jeg fordi tiderne har ændret sig siden de traditionelle aktivitetscentre opstod. Og jeg vil gerne fastslå – og det mener jeg er en selvfølgelighed - at selve plejeindsatsen selvfølgelig altid bliver prioriteret højest. Men der er også i en vis grad rum og mulighed til aktivering og ekstra indsats overfor enkelte borgere. Ofte handler det jo også om, hvor meget den enkelte ældre ønsker at deltage i. Og på den anden side, hvilke forventninger til aktivering de pårørende står med. Vi arbejder i feltet med plejen af ”vore nærmeste” i et centrum, hvor følelserne ofte er ”uden på tøjet” og hvor rigtig og god kommunikation mellem mennesker er en forudsætning for at tingene fungerer godt. Jeg får heldigvis langt flere positive end negative tilkendegivelser i forhold til vores plejehjem. Jeg er hele tiden i dialog med brugere, pårørende, medarbejdere og ledere – og de fleste har den samme holdning som jeg. Nemlig den, at en organiseret øget indsats i forhold til aktivitet i de enkelte boenheder kunne være et godt ”næste skridt” på vejen. I forhold til artiklens diskussion af åbne eller låste yderdøre vil jeg sige, at når vi låser dørene på vores plejehjem er det bestemt ikke et udtryk for at vi ønsker at holde nogle spærret inde. Eller for den sags skyld at holde vores gæster ude. Det handler udelukkende om at give de ældre en tryghed i forhold til omgivelserne. Plejehjem, i sær i midtbyen, har af og til været udsat for tyveri. På vores plejehjem skal de kunne føle sig trygge, også selv om prisen er at de pårørende må ringe på døren. Gør man for øvrigt ikke også det i et privat hjem? I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi som også nævnt i artiklen "Den Åbne Linje". Her kan alle henvende sig til med ros og ris. Og hertil indsender vores plejehjemsledere også de klager de modtager. Men en god og værdig ældrepleje – også på plejehjemmene – det har vi.