En god socialpolitik indeholder også tilbud om snerydning

HAVESERVICE:NORDJYSKE bragte fredag en artikel om, at Socialudvalget har forhøjet taksten, for at de ældre som bor i eget hus, kan få klippet hæk og slået græsplænen. Taksten fra 2004 er steget med 30 procent til i alt 1300 kr for 2005. Det er godt, at Hobro Kommune har dette tilbud til de ældre, men vi mener, at det også er vigtigt, at taksten på servicetilbudet ikke bliver så høj. I artiklen udtaler socialudvalgsformanden, at socialudvalget gerne vil tilgodese de ældre således, at de ældre bliver motiveret til længst muligt at bo i eget hjem/hus. Såfremt socialudvalgsformanden virkelig mener det, og det regner vi med, så er det her i forårstiden, politikerne også skal tilrettelægge foranstaltningerne og servicetilbudene til vinter til de ældre, som bor i eget hus. Lokallisten har flere gange opfordret Socialudvalget til at etablere en snerydningsordning. Af helbredsmæssige grunde eller på grund af alder, er arbejdet med snerydning og havearbejde ofte det, der motiverer en pensionist til at sælge sit hus. Et godt servicetilbud til pensionister med såvel snerydning som havearbejde er god socialpolitik. Såfremt snerydningen for de ældre, som bor i eget hus til vinteren 2005, skal have en reel chance for at blive gennemført, skal punktet på udvalgets dagsorden i foråret. Politisk skulle man vurdere bemandingen i aktivafdelingen og det kørende materiel. Arbejdsteamet skal have venlige, håndfaste holdledere med en sund pædagogik, så har socialudvalget også samtidig et tilbud om et meningsfyldt arbejde til folk, som har krav på et arbejdstilbud.