En gratis omgang for regeringen

Den er kritiseret for at komme for tidligt og for sent og for at være for kraftig

AALBORG:Så sent som i januar sagde regeringen, at dansk økonomi var i fin form: Robust og på sporet. Men midt i marts var budskabet et helt andet: Der skulle sparkes liv i dansk økonomi, og vi forbrugere skulle ud og fyre dankortet af i butikkerne. Derfor fik vi forårspakkens skattelettelser. - Men der var ikke sket noget med dansk økonomis tilstand i de mellemliggende måneder. Det eneste nye var de stadig dårligere opinionstal for regeringen, siger direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Forårspakken var således skabt af politiske behov og ikke ud fra nationaløkonomiske behov. Arbejdsløshedstallene steg støt, men ganske langsomt. - Vi var også lidt skeptiske. Vi syntes, skattelettelser var et udmærket initiativ, men fandt regeringens begrundelse for forårspakken lidt tvivlsom, siger cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank. Banken ville nemlig gerne først se effekterne af den allerede indførte skattelettelse for 2004. Før forårspakken var skatten på arbejdsindkomsten sænket med seks milliarder kroner, afgifterne på smøger og spiritus var sænket, skattestoppet havde sænket skatten, og renteniveauet har været ekstremt lavt. Dansk økonomi havde således fået masser af stimulanser på forhånd. Med forårspakken kom vi på EPO samtidig. Men den virker Forårspakken skal få os som forbrugere til at gå mere til vaflerne ude i butikkerne og derigennem skabe beskæftigelse. Tilsyneladende har vi hørt efter budskabet. - Foråret er gået rigtigt godt i vore butikker, og vi har store forventninger til andet halvår. Kunderne er begyndt at gå efter lidt bedre varer, og når de fra juli faktisk begynder at få flere penge mellem hænderne som følge af forårspakken, er jeg sikker på, vi kommer til at få yderligere vækst i omsætningen, siger adm. direktør Jesper Boysen, El-Giganten. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener direktør Lars Andersen, at regeringen burde have stimuleret økonomien tidligere og have gjort det gennem offentlige investeringer frem for gennem privat forbrug. - Skattelettelser er en usikker metode og langsomt virkende. Offentlige investeringer er en sikrere metode til at skabe arbejdspladser på, siger han. I Danske Bank ser Steen Bocian helt anderledes på det: - Det er rigtigt, at man umiddelbart skaber flere arbejdspladser med offentlige investeringer. Men det er et kortsigtet redskab, man opbygger sektorer – typisk byggeriet – der lever alene på regeringens nåde. Det er usundt. Skattelettelserne bidrager derimod til en strukturforbedring og er en mere langtidsholdbar metode til at øge arbejdsudbuddet, men det er mere langsomt virkende i forhold til at skabe arbejdspladser. Skatten stiger i 2005 Umiddelbart betyder forårspakken, at danskerne oven i alle de foregående lettelser får yderligere 7,8 milliarder kroner mellem hænderne, som de kan bruge efter forgodtbefindende. Men det geniale ved det er – set med regeringens øjne – at det er en gratis omgang for staten. - Det er ligesom den gamle vittighedstegning, hvor hunden fodres med sin egen hale, siger Lars Andersen. Suspensionen af SP-bidraget betyder, at vi ikke skal indbetale 7,8 milliarder kroner til vores tvungne pensionsopsparing. Men det vi her sparer, skal vi så betale skat af: Ind i statskassen triller ekstra 3,9 milliarder kroner. Samtidig med, at vi danskere får andre 3,9 milliarder mere til os selv. Forhøjelsen af mellemskattegrænsen koster derimod statskassen lige nøjagtigt 3,9 milliarder kroner. Dermed bliver regnestykket et stort rundt 0 for statskassen. Men det er ikke et regnestykke, som ender i 0 for den enkelte dansker: I stedet for at spare op til vores alderdom, bruger vi pengene her og nu. - Med den bekymring, vi har for, om vi har råd til fremtidens ældre, så har jeg meget svært ved at se visdommen i, at vi skal spare mindre op, siger Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men forårspakken gør det lettere at være dansker i andet halvår af 2004. Hele forårspakkens skattelettelse skal jo fyres af på bare seks måneder. Vi får så at sige dobbelt op effekt i pengepungen i år. Det betyder imidlertid, at vi står overfor en stensikker skattestigning i 2005. Her skal forårspakkens effekt fordeles ud på 12 måneder, så der bliver kun den halve skattelettelse pr. måned næste år. Tal til eventuel grafikboks Nye marginalskatter Indtægtsinterval marginalskat 0-40.955 kr. 8 % 40.956-276.087 42,86 % 276.088-280.000 48,38 % 280.001-331.304 49,22 % over 331.305 62,92 % Tallene er før arbejdsmarkedsbidrag og gælder for en ugift skatteyder i en gennemsnitskommune med en samlet skatteprocent på 33,3%. Kilde: Skatteministeriet.