Trafikpolitik

En gratis omgang

Rasmus Prehn forsøger sig med et forsvar for sine gyldne løfter her i avisen 1. juni. Beskyldningerne flyver igennem luften.

Det skal være os en fornøjelse at prøve at bringe noget fakta ind i debatten. Rasmus Prehn påstår, at Socialdemokratiet siger, at der ikke er noget, som Socialdemokratiet hellere vil end at investere i kollektiv trafik. Se, det er jo en sandhed med modifikationer. Socialdemokratiet har i sit finanslovsforslag for 2007 afsat 0 kr. til forbedringer på skinnenettet. Det vidner jo virkelig om socialdemokratisk vilje på området. Da trafikaftalen blev indgået i 2003 ville Socialdemokratiet også hellere noget andet end at være med ved finansieringen, derfor forlod partiet forhandlingsbordet og satte sig dermed uden for indflydelse. Socialdemokratiet har altså haft alle muligheder, men har ikke ville tage ansvar. En del af trafikaftalen fra 2003 er, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg. Og banen mellem Frederikshavn og Aalborg er nu blevet moderniseret. At påstå, at Nordjylland fuldstændig forbigås er derfor endnu en påstand uden afsæt i virkeligheden. Det er også på sin plads at nævne, hvor stor indsats regeringen egentlig sikrer på jernbaneområdet. Faktum er, at der i 1990’erne i gennemsnit blev bevilget 671 mio. kr. om året til fornyelse og vedligeholdelse af skinnenettet. Faktum er, at der fra 2002 til 2006 i gennemsnit er bevilget 1.475 mio. kr. til fornyelse og vedligeholdelse af skinnenettet. Altså mere end en fordobling. Faktum er, at regeringen i efteråret 2006 blev enig med Dansk Folkeparti og det radikale Venstre om at afsætte ekstra 4,7 mia. kr. til skinnenettet frem mod 2014. Så er det jo svært at påstå, at regeringen ikke prioriterer jernbaneområdet. Vi indrømmer, at opgaven er kæmpestor. Men det er jo fortidens mangler, der rammer os. Og der må vi jo tage et fælles ansvar for tingenes tilstand. Men i Venstre gør vi aktivt noget ved sagen modsat Socialdemokratiet. Vi ved godt, at Socialdemokratiet ønsker at tale om blokpolitik. Men hvad er virkeligheden på trafikområdet? Jo, trafikforliget fra 2003 er indgået mellem regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Det kan selv Rasmus Prehn ikke kalde for blokpolitik. Vi gentager gerne vores budskab om, at det er en gratis omgang fra Socialdemokratiet og Rasmus Prehn, når han og partiet lover guld og grønne skove. Partiet ville ikke tage ansvar, da trafikaftalen skulle indgås, og partiet prioriterer ikke området på sit finanslovsforslag. I Venstre tager vi derimod hånd om nordjydernes behov for en velfungerende infrastruktur. [ Tina Nedergaard, Agerledet 10, Sæby, og Torsten Schack Pedersen, Skolegade 3, Thisted, er folketingsmedlemmer for Venstre