En gratis omgang

Der er nok tale om mere end et tilfældigt sammenfald mellem, at Socialdemokratiet har indledt sin kongres og har angrebet regeringens miljøpolitik.

Men regeringen satser i forvejen ambitiøst på vedvarende energi. Jeg undrer mig over, at udspillet kommer kun få måneder efter det brede energiforlig med blandt andre Socialdemokraterne, som netop har sat gang i to nye havvindmølleparker. Mogens Lykketofts slagnummer er, at 40 pct. af Danmarks energiforbrug i år 2015 skal komme fra vedvarende energi. Det kalder han en fordobling. Men sandheden er, at regeringen allerede er godt i gang med at nå det mål. Med den nuværende indsats når vi 30 pct. allerede i 2008 alene på vindmølleenergi - med de øvrige energikilder, som for eksempel biogas, bliver tallet endnu højere. Dertil kommer, at regeringen har afsat 130 mio. kr. om året de næste fire år til udvikling af nye energieffektive teknologier. Regeringens forskningsfond på 16 mia. kr. bidrager også til forskning og udvikling inden for vedvarende energi. Det er en ambitiøs og realistisk satsning. Det er fuldt forventeligt, at Lykketoft forsøger sig med et angreb på regeringens energipolitik, men det ville klæde Mogens Lykketoft at anerkende fakta: Danmark er førende i verden, når det gælder vedvaren-de energi - faktisk eksporterer vi jævnligt overskydende vindmølleenergi til udlandet til nul kroner, fordi vi ikke selv kan udnytte vores enorme kapacitet. Mogens Lykketofts seneste udspil er en gratis omgang.