Detailhandel

En grøn Rema 1000, tak

Omgivelserne får lejlighed til at tygge på planerne om en dagligvarebutik på Gl. Hobrovej i Mariager

Vejen fra autoværksted med benzinsalg til Rema 1000 discountbutik på Gl. Hobrovej 2 i Mariager er brolagt med to offentlighedsfaser på hver sin side af et 37 sider langt lokalplanforslag. Den første debat tog man ved forrige årsskifte, og den næste indledes til februar. Her får omgivelserne lejlighed til at tygge på planerne om en dagligvarebutik møntet på især kvarterets beboere. Nemlig familierne i boligkvartererne Skolevænget, Digtervænget, Klostervænget og Vestparken. Discountbutikken komme til at ligge ved en hjørnegrund i den rundkørsel, der forbinder Gl. Hobrovej med Fjordgade, Klostergade og Randersvej. Det forpligter rent æstetiske Rema 1000 til at fremtræde med tækkelig, grønt beplantet facade i lighed med rundkørslens øvrige tre hjørnegrunde, fremgår det af lokalplanforslaget, som er påkrævet, fordi en dagligvareforretning på det sted strider mod Mariagers kommuneplan for perioden 2005-2016. Skulle byggetomten mod forventning vise spor efter fortidsminder, skal der hidkaldes arkæologer, inden den norskejede discountkæde i forårets løb får mulighed for at støbe fundament.